Svenska Trädföreningen

Räddningskurs för Arborister

Räddningskurs för Arborister

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring kan användas som arbetsmetod.

Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.

Kursens innehåll

Kursen ska ge den deltagande en grundläggande nivå att hantera säker nedtagning av medvetslös person i träd.

• Improviserade utväxlingssytem
• Nedtagning av medvetslös person på stolpe
• Räddning med hjälp av basankare
• Räddning som innefattar lyft av medvetslös
• Räddning från svag stam
• Räddning som kräver att styra om sin förankringspunkt
• Användning av friktion

Förkunskaps- och utrustningskrav

• För att få gå räddningskursen bör man ha en grundläggande nivå av utbildning i klättring.
• Utrustningen som används ska vara godkänd, hel och funktionsduglig för ändamålet.

Kursledare: Jonathan Öhrling

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 000 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr.  (exkl. moms)

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.