Svenska Trädföreningen

TRAQ-uppdatering

Uppdateringskurs för de som har TRAQ och som vill behålla sin kvalifikation.

Uppdatera din TRAQ-Kvalifikation

För att behålla sin TRAQ-kvalificering måste du gå en uppdateringskurs vart femte år. Under denna endagarskurs får du en uppdatering av TRAQ och även göra ett nytt prov teoretiskt och praktiskt prov. vänligen observera att uppdateringenskursen är en separat kurs och att det inte går att genomföra uppdateringen i samband med den fulla TRAQ-kursen. Under den fulla TRAQ-kursen erbjuds möjligheter till omprov, men detta är då endast för personer som misslyckats på hela eller delar av en tidigare TRAQ-kurs.

Uppdateringen kan göras 18 månader innan TRAQ-kvalificeringen går ut, men måste vara gjort innan TRAQ-kvalificeringen går ut, annars måste hela TRAQ-kursen göras om. Även om uppdateringen görs innan kvalificeringen går ut blir förlängs alltid kvalificeringen till femårsintervall från dess att kvalificeringen först togs.

OBS! Vi kommer inte att påminna dig om när du ska uppdatera din TRAQ utan detta är ditt eget ansvar. Ett tips kan därför vara att lägga in en påminnelse i din kalender. 

Exempel 1.

Om kvalificeringen görs 1 januari 2015 går certifieringen ut 1 januari 2020. Om uppdateringen görs 1 juli 2019 förlängs kvalifikationen till 1 januari 2025.

Exempel 2.

Om kvalificeringen görs 1 januari 2015 går certifieringen ut 1 januari 2020. Om uppdateringen görs 1 januari 2020 förlängs kvalifikationen till 1 januari 2025.

Mer information finns via ISA´s hemsida

 

Klicka här för att hitta våra kommande TRAQ-kurser!

Var har vi varit?

2022-04-28 - Malmö

2021-09-17 - Stockholm

2020-09-25 - Göteborg

2019-09-25 - Malmö