Svenska Trädföreningen

ETW - European Tree Worker

Certiferingen för klättrande arborister.

ETW – European Tree Worker

Den vanligaste certifieringen för klättrande arborister i Sverige är ETW – European Tree Worker som drivs av EAC – European Arboricultural Council. För att kunna bli ETW-certiferad krävs att personen arbetar  som arborist i minst ett år och sedan testas utifrån både teoretiska och praktiska prov.

Generella regler
I denna PDF finner du generella regler för certifiering och omcertifiering av European Tree Worker.

Certifiering

Följande dokument skall vara föreningen tillhanda sen innan certifieringen. Detta krav gäller samtliga som vill certifiera sig, utan undantag. Dokumenten ska vara underskrivna av kursledaren eller arbetsgivaren för intyget yrkeslivserfarenhet.
• Giltigt bevis för genomgången första hjälpen utbildning (max 3 år gammalt).
• Giltigt motorsågskörkort nivå A + B eller motsvarande.
• Giltigt bevis om genomgången utbildning i räddning från trädkrona och stam.
• Giltigt bevis om MINST ett års praktisk yrkeslivserfarenhet som klättrare. Observera att praktik under utbildning ej räknas hit. För de arborister som har eget företag finns följande blankett.

Detta ska tillsändas föreningen i samband med anmälan. Om inte fullständig och giltig dokumentation finns föreningen tillhanda enligt instruktionerna i anmälningsformuläret stryks anmälan och kandidaten tillåts ej genomföra.

* Svenska Trädföreningen rekommenderar starkt att kandidater har två års arbetslivserfarenhet. Detta för att en stor del av de kandidater som inte har två års arbetslivserfarenhet brukar misslyckas med certifieringen. Detta gäller speciellt personer som inte gått en vedertagen arboristutbildning.

 

Omcertifiering

Här finns länk till formulär för omcertifiering/uppdatering av ETW.

Intygsblankett/mall för att bevisa praktiskt arbete finns här i PDF.

Nya regler avseende omcertifiering
Från och med 2017 bör du som tänker omcertifierade dig spara skriftlig dokumentation på all relevant utbildning du genomgår.

Från första januari 2020 krävs nämligen att man kan styrka 30 timmars utbildning under föregående 3 år för att kunna omcertifiera sig. Exempel på skriftlig dokumentation som är giltig: kursintyg, diplom och deltagarbevis. Det ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar.

Mall för att intyga utbildning/fortbildning för omcertifiering/uppdatering finns här i PDF.

Frågor om ETW skickas till info@tradforeningen.org

 

Kommande certifieringar

Information om våra kommande certifieringar finns i vår kalender