Svenska Trädföreningen

ETW - European Tree Worker

Certiferingen för klättrande arborister.

ETW – European Tree Worker

Den vanligaste certifieringen för klättrande arborister i Sverige är ETW – European Tree Worker som drivs av EAC – European Arboricultural Council. För att kunna bli ETW-certiferad krävs att personen arbetar  som arborist i minst ett år och sedan testas utifrån både teoretiska och praktiska prov.

För att veta om någon har en giltig ETW-certifiering kan du gå in på på EAC´s hemsida. Ange Sweden.

En ETW-certifiering är giltig i tre år, räknat från den 1 januari året efter att personen certifierat sig. Efter dessa tre år är personen inte certifierad, men har ett år på sig att skicka in allt material för att återfå sin certifiering. Detta anges på EAC´s hemsida som "(to be renewed)".

2020-08-29 fanns det 146 ETW-certifierade arborister i Sverige och 21 vars certifiering gått ut, men som fortfarande går att uppdatera.

2022-08-22 fanns det 164 ETW-certifierade arborister i Sverige och 14 vars certifiering gått ut, men som fortfarande går att uppdatera.

Vill du certifiera dig enligt ETW? -  klicka här!

Behöver du uppdatera din ETW-certifiering? - klicka här!