Svenska Trädföreningen

ETW - European Tree Worker

Certiferingen för klättrande arborister

ETW – European Tree Worker

Den vanligaste certifieringen för klättrande arborister i Sverige är European Tree Worker (ETW). Certifieringen har som mål att inom trädvårdsarbete säkerställa en hög kvalitet och utbildningsnivå, säkra arbetsmetoder, och att underlätta internationellt utbyte.

ETW drivs av European Arboricultural Council (EAC) och arrangeras i Sverige av Svenska Trädföreningen samt Sveriges Arboristförbund. Den som vill bli ETW-certifierad ska ha arbetat som arborist i minst ett år och måste godkännas vid både teoretiska och praktiska prov.

Ett utfärdat ETW-certifikat är giltigt i tre år, räknat från den 1 januari påföljande år. Därefter är personen inte längre certifierad, men har ett år på sig att ansöka om förnyelse. Detta anges på EAC:s hemsida som "(to be renewed)". För att se giltiga ETW-certifieringar kan du gå in på EAC:s hemsida. För att se samtliga som har certifierat sig i Sverige väljer du ”Sweden”.

Den som är ETW-certifierad är bunden att följa EAC:s Code of Ethics. Om någon bryter mot denna riskerar den att förlora sin certifiering.

Våra kommande certifieringar hittar du här!

Vill du ha mer information om hur du certifierar dig enligt ETW klickar du här!

Vill du veta mer om hur du uppdaterar din ETW-certifiering klickar du här!

2024-01-29 fanns det 144 ETW-certifierade arborister i Sverige och 34 vars certifiering nyligen löpt ut men som kan förnyas under 2024.

2023-05-20 fanns det 161 ETW-certifierade arborister i Sverige.

2022-08-22 fanns det 164 ETW-certifierade arborister i Sverige.

2020-08-29 fanns det 146 ETW-certifierade arborister i Sverige.