Svenska Trädföreningen

TRAQ -Tree Risk Assessment Qualification

En kurs för dig som vill kunna riskbedömma träd.

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

Svenska trädföreningen anordnar därför kurser i TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), vilket är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture). Kursen ägs av ISA, vilka bestämmer över kursens innehåll och vilka som får gå kursen. TRAQ bygger på en kvalitativ metod där risk uttryckts som låg till mycket hög risk.

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.

För att klara kursen är det viktigt att ni läser igenom litteraturen och studerar ordlistan mycket noggrant. Genom att kunna orden innan kursen får ni större möjligheter att kunna tillgodogöra er kursen.

Mer information finns via ISA´s hemsida och i deras beskrivning av TRAQ

Testa frågor för ISA-arborist som påminner om de som kommer på TRAQ-provet

2020-08-29 fanns det 85 TRAQ-kvalificerad personer i Sverige

2022-02-01 fanns det 119 TRAQ-kvalificerad personer i Sverige

2023-05-31 fanns det 141 TRAQ-kvalificerad personer i Sverige

Språk

Då kursen är framtagen, och förvaltas av ISA, är hela kursen på engelska. Detta inkluderar kursledarens språk, samtlig litteratur och den skriftliga tentamen.

För att kunna översätta kursen krävs att all litteratur och tentamen översätts, samt att en svensk kursledare tränas och godkänns av ISA. Svenska Trädföreningen har av dessa anledningar inga planer på att bedriva kursen på svenska.

Förkunskapskrav

ISA har satt upp förkunskapskrav för att kunna du som deltagare ska få gå utbildningen. Svenska Trädföreningen har inga rättigheter eller möjligheter att bedöma vilka som har dessa förkunskapskrav utan alla beslut tas centralt av ISA. ISA kräver dokumenterad utbildning i minst fyra av följande fem områden:

 • Trädbiologi, trädanatomi och påverkan av röta.
 • Artkännedom.
 • Trädvård inklusive beskärning och åtgärder.
 • Bedömning av vitalitet, biotiska och abiotiska skador.
 • Markkännedom.

ISA har godkänt följande utbildningar, vilka därmed även är godkända i Sverige:

 • ISA Board Certified Master Arborist®
 • ISA Certified Arborist®
 • ISA Tree Risk Assessment Qualified
 • A degree in arboriculture, urban forestry, traditional forestry, or horticulture that is part of a national qualifications framework or is from a college or university that is accredited or recognized  under a system that is substantially similar to accreditation.
 • AHC30810 Certificate III in Arboriculture (Australia)
 • ASCA Registered Consulting Arborist (RCA) status
 • Connecticut Arborist License
 • European Tree Technician
 • European Tree Worker
 • Fachagrarwirt Baumpflege
 • Louisiana Arborist License
 • Manitoba Arborist Training and Licensing Program
 • Maryland Tree Expert
 • Massachusetts Certified Arborist
 • New Hampshire Arborists Association Certified Arborist
 • New Jersey Certified Tree Expert
 • New Zealand National Certificate in Horticulture (Arboriculture) (Level 4)
 • Rhode Island Arborist License
  Society of American Foresters Certified Forester
 • United Kingdom Qualifications and Credit Framework Level 2 Certificate or Diploma in Arboriculture

Om du inte har någon av dessa utbildningar är det ditt eget ansvar att få dispens från ISA genom att fylla i ISA´s formulär och få deras godkännande. Alla dispenser måste vara godkända innan du registrerar dig på utbildningen. 

Svenska Trädföreningen har tidigare hjälpt till med kontakten med ISA, men då detta tar otroligt mycket tid har vi nu beslutat att all kontakt med ISA sker av deltagarna. Som stöd finns de texter som vi tidigare skickat in till ISA, men det finns inga garantier för att dessa kommer att fungera vid just din ansökan då ISA´s bedömningar varierar beroende på vem som handlägger ärendet.

Hortonom

Hvilan Arborist

Landskapsarkitekt

Landskapsingenjör

Trädgårdsmästare

Material

Dani Mladoniczky (Trädliv) har översatt TRAQ-tabellerna och John Gustafsson (Arboris Ek. För.) har översatt formulären. Både tabeller och formulär går att ladda ner här:

TRAQ-tabell, version 1

TRAQ-tabell, version 2

TRAQ-Formulär på svenska (Excel)

TRAQ-Formulär på svenska (PDF)

Uppdatera din TRAQ

För att bibehålla din TRAQ måste du genomföra en separat uppdaterings-kurs. Mer information om detta finns här! Observera att uppdateringskursen inte är samma sak som möjligheten till omprov som erbjuds i och med TRAQ-kursen.

Var har vi varit?

2014-06-03 till 05 - Ballingslöv

2016-10-03 till 05 - Malmö

2017-09-04 till 06- Stockholm

2018-09-10 till 12 - Uppsala

2019-05-20 till 22 - Malmö

2020-09-22 till 24 - Göteborg

Klicka här för att hitta våra kommande TRAQ-kurser!

Kommande arrangemang hittad du i vår kalender!