Svenska Trädföreningen

ISA Certifierad Arborist

En certifiering för alla, även de som inte klättrar.

ISA Certifierad Arborist

Denna text är skriven av Svenska Trädföreningen och kan därmed skilja sig mot ISA´s rekommendationer. Vid större avsteg gällande ISA´s rekommendationer så har detta förtydligats i den löpande texten.

Fler och fler vill bli certifierade arborister, vilket är möjligt för alla, inklusive de som inte klättrar! Om du är klättrande arborist rekommenderar vi att du blir European Tree Worker (ETW) men om du inte klättrar är det istället ISA Certifierad Arborist. Fördelen med att bli ISA Certifierad Arborist är många, bland annat kan det hjälpa dig att få fler och mer givande uppdrag, men det är även en kvalitétsstämple då den följer ISO 17024.

Hur blir du ISA Certifierad Arborist? För att kunna bli certifierad arborist, och bibehålla titeln, krävs det fyra olika steg och nedan finns dessa beskrivna. När du väl är redo att anmäla dig, samt skicka in din ansökan är det bara att göra detta via ISA´s hemsida! Bara klicka på "Apply Now".

1. Arbetslivserfarenhet

Det första du behöver är tre år inom branschen, varav minst ett års praktisk erfarenhet. Du kan alltså ha gått en tvåårig utbildning och sedan arbetar i ett år, men trots att du har gått en treårig utbildning så kan du inte direkt göra provet då det även krävs praktisk erfarenhet.
I din ansökan om att få certifiera dig kan du bifoga följande typer av intyg:
- Examensbevis.
- Intyg från din arbetsgivare.
- Fakturor som visar att ditt företag bedrivit aktiv verksamhet.

Mall för redovisning av arbetslivserfarenhet finns att ladda ner här!

2. Kostnad

När du väl blivit godkänd för att skriva det teoretiska provet behöver du betala en avgift till ISA. Avgiften är reducerad om du är medlem av ISA så det kan vara en bra idé att bli medlem innan du anmäler dig!

När du väl betalat avgiften har du 90 dagar på dig att genomföra testet.

3. Provet!

Efter att ha blivit godkänd för att göra provet och betalat avgiften är det dags att skriva det teoretiska provet.

Provet görs på Pearson VUE - Test Center och du kommer få en länk av ISA som visar de center som ISA har kontrakt med. Det är sedan bara att boka in en tid som passar dig. Beroende på ISA´s avtal så kan platsen variera något, men det center som varit aktivt längst, och där flest certifierar sig, ligger i Stockholm. Periodvis har det även funnits ett testcenter på Örenäs Slott i Glumslöv, men dubbelkolla innan ni bokar något på Örenäs Slott i Glumslöv. 

Provet är på engelska och består av 200 flervalsfrågor klicka här för exempelfrågor. Frågorna är fördelade mellan tio olika områden och finns beskrivna här! OBS! Sidan är inte godkänd av ISA, men då det inte finns någon annan sida att hänvisa till så har vi på Svenska Trädföreningen ändå valt att ha kvar länken. 

Du har 210 minuter (3,5 h) på dig att svara på frågorna och för att klara provet måste du i dagsläget ha en viss procent rätt på hela provet. Denna procentsats gäller för alla 200 frågor, vilket innebär att du kan misslyckas helt på ett område utan att du behöver göra om provet.

4. Att bibehålla certifieringen

Efter att du klarat provet måste du fortbilda dig med minst 30 timmars fortbildning under en treårsperiod. Detta kan exempelvis vara att gå på kurser eller konferenser. Om konferensen, exempelvis Svenska Trädföreningens Träddagar, har ett formulär där du kan skriva upp dig så får du automatiskt poängen. Saknas formuläret får du istället be om ett intyg från organisatören och sedan kontakta Svenska Trädföreningens certifieringsansvarige eller ISA. OBS! Det är viktigt att kursen/konferensen registreras innan den varit, annars måste du kontakta ISA direkt för att på så sätt kunna efterregistrera dina poäng. 

5. Efter att du klarat provet

Efter att du klarat provet kommer ISA att skicka dig material i form av bland annat ett fysiskt intyg, men du kommer även få ett digitalt intyg och om du vill kan du även vara med på Find an Arborist på ISA´s hemsida Trees Are good 

Att plugga inför provet!

Inför provet rekommenderar vi på Svenska Trädföreningen att du läser ISA’s Arborists’ Certification Study Guide. I boken finns det även övningsfrågor som är till stor nytta då de ger en förståelse för hur frågorna är uppbyggda. 

Utöver ISA´s bok och testfrågorna behöver du självklart även lära dig mer om träd och trädvård, annars kommer du inte klara provet! Detta kan du exempelvis göra genom att gå olika kurser och besöka konferenser för att på så sätt ta del av den senaste forskningen. Det finns även en hel del gratispublikationer på ISA´s hemsida.

Till sist kan det vara bra att lägga lite tid på att läsa igenom förklaringarna av de olika termerna, vilka finns i inledningen av varje kapitel i ISA´s bok, detta då hela provet är på engelska och därmed är engelsk ordförståelse av stor vikt för att kunna klara provet. 

Vi på Svenska Trädförenigen hoppas att dessa tips hjälper dig att bli ISA certifierad arborist!

Ytterligare länkar

Exempel på frågor (Rekommenderas av Svenska trädföreningen, men inte av ISA)

Beskrivning av processen

Anmälan till Certifieringen

Mall för redovisning av arbetslivserfarenhet