Svenska Trädföreningen
Place: Kungälv 19 April 2024

Räddningskurs för Arborister

Räddningskurs för Arborister april 2024

Kursen ska ge den deltagande en grundläggande nivå att hantera säker nedtagning av medvetslös person i träd.

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring kan användas som arbetsmetod. För att få gå räddningskursen bör man ha en grundläggande nivå av utbildning i klättring. Utrustningen som används ska vara godkänd, hel och funktionsduglig för ändamålet. Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.

Kursinnehåll

• Improviserade utväxlingssytem
• Nedtagning av medvetslös person på stolpe
• Räddning med hjälp av basankare
• Räddning som innefattar lyft av medvetslös
• Räddning från svag stam
• Räddning som kräver att styra om sin förankringspunkt
• Användning av friktion

Kursledare

Jonathan Öhrling är TRAQ-kvalificerad och ETW-certifirerad utbildad Arborist med långvarig erfarenhet som instruktör.

___________________________________________________________________________________________

Plats Nordiska Folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, 442 31
Förkunskapskrav Ja, grundläggande nivå av utbildning i klättring. Utrustningen som används ska vara godkänd, hel och funktionsduglig för ändamålet.
Språk Svenska
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Kungälv 19 April 2024

Räddningskurs för Arborister april 2024

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Räddningskurs för Arborister

Läs mer