Svenska Trädföreningen

Om oss

Vi är en ideell förening som arbetar för att höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Om oss

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av i urbana miljöer.

Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området. Svenska trädföreningen anordnar varje år ett flertal branschsamlande evenemang som t.ex. Träddagen, Svenska Mästerskapen i trädklättring och ETW-certifiering. Svenska Trädföreningen bildades 1992 och är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA).

För att stötta föreningen i arbetet med exempelvis kurser, certifieringar och löpande administration, har föreningen en verksamhetsledare. För alla frågor till föreningen hänvisar vi till info@tradforeningen.org

Vår vision

Vi ska vara en betydelsefull branschförening för trädfrågor genom kvalité, vetenskapligt grundad kunskap och som social mötesplats.

Vi vill få upp trädfrågor på den allmänna agendan genom att ta fram standarder och publikationer, samt att delta i och anordna arrangemang på nationell och internationell nivå.

Denna vision nås genom att vi anordnar konferenser, tävlingar och kurser, samtidigt som vi aktivt arbetar med certifieringar och standarder för olika trädrelaterade arbeten. Vidare sker ett aktivt arbete för att öka kompetensen genom att strategiskt finansiera forskning som kan gynna trädfrågor.

Ledamöter

Patrick Bellan

Patrick Bellan

Ordförande

Esther Östin

Esther Östin

Vice ordförande

Peter Sandberg

Peter Sandberg

Ledamot

Erica Elfström

Erica Elfström

Ledamot

Kalle Grandell

Kalle Grandell

Ledamot

Boel Hammarstrand

Boel Hammarstrand

Ledamot

Suppleanter

Anneli Erson

Anneli Erson

Suppleant

Johan Larsson

Johan Larsson

Suppleant

Miriam Löwenstein

Miriam Löwenstein

Suppleant

Elinor Aresund Hägglund

Elinor Aresund Hägglund

Suppleant

Sebastian Runander

Sebastian Runander

Suppleant

Linnéa Andersson

Linnéa Andersson

Suppleant

Löpande verksamhet

Markus Pettersson

Markus Pettersson

Verksamhetsledare