Svenska Trädföreningen

Om oss

Vi är en ideell förening som arbetar för att höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Om oss

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området. Svenska trädföreningen anordnar varje år ett flertal branschsamlande evenemang som t.ex. Träddagen, Svenska Mästerskapen i trädklättring och ETW-certifiering. Svenska Trädföreningen bildades 1992 och är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA).

För att stötta föreningen i arbetet med exempelvis kurser, certifieringar och löpande administration, har föreningen en verksamhetsledare. För alla frågor till föreningen hänvisar vi till info@tradforeningen.org

Ledamöter

Peter Sandberg

Peter Sandberg

Ordförande

Markus Pettersson

Markus Pettersson

Vice Ordförande

Jonas Grek

Jonas Grek

Kassör

Esther Östin

Esther Östin

Ledamot

Boel Hammarstrand

Boel Hammarstrand

Ledamot

Fredrik Eklund

Fredrik Eklund

Ledamot

Suppleanter

Patrick Bellan

Patrick Bellan

Suppleant

Erica Elfström

Erica Elfström

Suppleant

Johan Austad

Johan Austad

Suppleant

Erik Kassell Godée

Erik Kassell Godée

Suppleant

Anneli Erson

Anneli Erson

Suppleant

Anna Ekengren Börjesson

Anna Ekengren Börjesson

Suppleant

Löpande verksamhet

Johan Östberg

Johan Östberg

Verksamhetsledare