Svenska Trädföreningen

Om oss

Vi är en ideell förening som arbetar för att höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Om oss

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området. Svenska trädföreningen anordnar varje år ett flertal branchsamlande evenemang som t.ex. Träddagen, Svenska Mästerskapen i trädklättring och ETW-certificering. Svenska Trädföreningen bildades 1992 och är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA).

Ledamöter

Peter Sandberg

Peter Sandberg

Ordförande

Frederik Pettersson

Frederik Pettersson

Vice ordförande

Arne Mattsson

Arne Mattsson

Kassör

Maximilian Löfgren

Maximilian Löfgren

Ledamot

Robert Drugge

Robert Drugge

Ledamot

Vakant

Vakant

Ledamot

Suppleanter

Camilla Persson

Camilla Persson

Suppleant

Anna Levinsson

Anna Levinsson

Suppleant

Fredrik Eklund

Fredrik Eklund

Suppleant

Carina Wallin

Carina Wallin

Suppleant

Karin Qwarnström

Karin Qwarnström

Suppleant

Elisabeth Lindkvist

Elisabeth Lindkvist

Suppleant