Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Om oss

Vi är en ideell förening som arbetar för att höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Om oss

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området. Svenska trädföreningen anordnar varje år ett flertal branchsamlande evenemang som t.ex. Träddagen, Svenska Mästerskapen i trädklättring och ETW-certificering. Svenska Trädföreningen bildades 1992 och är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA).

Verksamhetsledare

Johan Östberg

Johan Östberg

Verksamhetsledare

Ledamöter

Peter Sandberg

Peter Sandberg

Ordförande

Frederik Ek

Frederik Ek

Vice ordförande

Jonas Grek

Jonas Grek

Kassör

Anna Levinsson

Anna Levinsson

Ledamot

Fredrik Eklund

Fredrik Eklund

Ledamot

Karin Qwarnström

Karin Qwarnström

Ledamot

Suppleanter

Johan Austad

Johan Austad

Suppleant

Erik Kassell Godée

Erik Kassell Godée

Suppleant

Anneli Erson

Anneli Erson

Suppleant

Markus Pettersson

Markus Pettersson

Suppleant

Esther Östin

Esther Östin

Suppleant