Svenska Trädföreningen
Place: Kungälv 13 August 2021

Räddningskurs för Arborister 2021

Räddningskurs för Arborister 2021 i Kungälv

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring kan användas som arbetsmetod.

Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.

Kursens innehåll

Kursen ska ge den deltagande en grundläggande nivå att hantera säker nedtagning av medvetslös person i träd.

• Improviserade utväxlingssytem
• Nedtagning av medvetslös person på stolpe
• Räddning med hjälp av basankare
• Räddning som innefattar lyft av medvetslös
• Räddning från svag stam
• Räddning som kräver att styra om sin förankringspunkt
• Användning av friktion

Förkunskaps- och utrustningskrav

• För att få gå räddningskursen bör man ha en grundläggande nivå av utbildning i klättring.
• Utrustningen som används ska vara godkänd, hel och funktionsduglig för ändamålet.

Tider: 8-16

Plats: Nordiska Folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, 442 31 Kungälv

Kursledare: Jonathan Öhrling

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 13 juli. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet

Plats: Kungälv 13 August 2021

Räddningskurs för Arborister 2021 i Kungälv

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Räddningskurs för Arborister

Läs mer