Svenska Trädföreningen

Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar

Föreningens stadgar håller på att ändras och de godkändes första gången av årsmötet 2018-11-06. För att bli antagna måste stadgarna däremot godkännas av ytterligare ett medlemsmöte, vilket kommer att hållas under 2019.

Fram tills att de nya stadgarna är antagna gäller 2017 års stadgar, vilka kan laddas ner här.