Svenska Trädföreningen

Stadgar

Svenska Trädföreningens stadgar.

Stadgar

Föreningens stadgar håller på att ändras och de godkändes första gången av årsmötet 2018-11-06. För att bli antagna måste stadgarna däremot godkännas av ytterligare ett medlemsmöte, vilket kommer att hållas under 2019.

Nedan finns därför de gällande stadgarna, vilka godkändes 2017 och det nya förslaget som antogs första gången 2018.