Svenska Trädföreningen

Bli sponsor

Stötta branschen och din egen verksamhet

Bli sponsor

Bli sponsor

Vilka är Svenska Trädföreningen?

Svenska Trädföreningen bildades 1992 och representerar yrkesverksamma från exempelvis kommuner,
kyrkogårdsförvaltningar, universitet, plantskolor, konsultföretag och ett stort antal arboristföretag.

Vi har ett stort internationellt nätverk, bland annat genom International Society of Arboriculture (ISA) och genom de många internationella föreläsare som besöker våra konferenser och kurser. 

Svenska Trädföreningen anordnar varje år konferensen Träddagarna och SM i trädklättring där ett stort antal besökare bevittnar arborister som genomför olika tävlingsmoment. Dessutom har vi ett stort utbud av kurser som erbjuder aktuell kompetensutveckling för branschen.

Svenska Trädföreningen skickar löpande ut information till medlemmarna genom nyhetsbrev, medlemstidningen Trädbladet, hemsidan och sociala medier.

Vi drivs av branschen—för branschen! Intäkterna från våra evenemang går till att vi bland annat bidrar till forskning och standarder, vilket bland annat möjliggjort framtagandet av två SiS-standarder som tack vare föreningen är gratis att ladda ner (Trädvård – Termer och definitioner, Trädvård – Processer och metoder för beskärning av träd), men även Standard för skydd av träd vid byggnation, Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen och ett flertal resestipendium för arborister.

Sponsring

För att göra det enkelt att stötta Svenska Trädföreningen och därmed trädvårdsbranschen har vi tagit fram tre olika sponsringspaket:

Brons – 5 000 kr / år.

· Firmamedlemskap (obegränsat antal platser) i Svenska Trädföreningen samt en person får medlemskap i ISA
· Plats för logotyp på föreningens hemsida och i Trädbladet hela avtalsperioden
· Banners på SM i Trädklättring
· Möjlighet till utställar-plats på SM i Trädklättring och Träddagarna till en kostnad om 4 000 kr per evenemang, inklusive middag och konferensavgift för 1 person

Silver – 15 000 kr / år.

· Firmamedlemskap (obegränsat antal platser) i Svenska Trädföreningen samt en person får medlemskap i ISA
· Plats för logotyp på föreningens hemsida och i Trädbladet hela avtalsperioden
· Annonsplats i varje utgivet nummer av Trädbladet motsvarande en tredjedelssida (1/3)
· Utställarplats på SM i Trädklättring och Träddagarna utan extra kostnad
· Konferensdeltagande för två personer på Träddagarna inkl. mat och exkursion
· Banners på SM i Trädklättring

Guld – 40 000 kr / år.

· Firmamedlemskap (obegränsat antal platser) i Svenska Trädföreningen samt en person får medlemskap i ISA
· Plats för logotyp på föreningens hemsida och i Trädbladet hela avtalsperioden
· Annonsplats i varje nummer av Trädbladet motsvarande en halvsida (1/2)
· Konferensdeltagande för två personer på Träddagarna inkl. mat och exkursion
· Utställarplats på SM i Trädklättring och Träddagarna utan extra kostnad
· Banners på SM i Trädklättring

Vid materialsponsring kan värdet av detta dras av från sponsringsbeloppet. Kontakta oss gärna för att inleda en diskussion!

 

Kontakta Svenska Trädföreningen!
Karl-Johan Grandell
Kassör och ordförande i Ekonomikommittén
kalle.grandell@tradforeningen.org