Svenska Trädföreningen

Bli medlem

Utöka ditt professionella nätverk, stötta branschen och få information om evenemang, kurser och mycket mer.

Bli medlem

Bli medlem & Ny adress

Svenska Trädföreningen en ideell förening öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård. Vi välkomnar även dem som i sitt yrke kommer i kontakt med träd och trädvård.

Bli medlem direkt!

Som medlem får du tillgång till ett stort professionellt nätverk och kontinuerlig tillgång till ny forskning om träd. Du blir uppdaterad om branchevenemang och får såklart erbjudande om att delta i kurser, workshops och konferenser till medlemspriser. Som medlem får du även använda föreningens logotyp i din marknadsföring, t.ex. på din hemsida. Föreningen kommer att skicka en medlemslogo för årets medlemskap specifikt att användas för detta ändamål. Dessutom kan du vara med och påverka vilka frågor vad föreningen ska driva.

Bli medlem och öka ditt professionella nätverk!

Svenska Trädföreningen + ISA - Om du väljer att vara med i både Svenska Trädföreningen och ISA får du dessutom sex nr av tidningen Arborist News samt tillgång till tidskriften 'Arboriculture and Urban Forestry' på webben. Där kan du läsa om senaste forskningsrönen inom trädvård och internationella händelser inom ämnet. Mer information om ISA förmåner kan du hitta på www.isa-arbor.com.

  • Ordinarie medlemskap 1 person (700 kr/år) - gäller även för företag som endast önskar medlemskap för en person.
  • Ordinarie medlemskap och ISA (700 kr + 135 $/år) – gäller även för företag som endast önskar medlemskap för en person.

Firmamedlemskap - Som företagare kan du välja föreningens förmånliga firmamedlemskap som ger ett medlemskap i vardera Svenska Trädföreningen och ISA. Medlemskapet lämpar sig bäst till företag med minst tre anställda där en av er också vill bli ISA-medlem. Observera att medlemskapet i ST gäller namngivna anställda och där ISA-medlemskapet gäller en namngiven person (normalt företagets kontaktperson). Tänk på att samtliga personer du anger i ditt firmamedlemskap blir medlem i 365 dagar och att vi inte kan byta ut medlemmar i förtid!

  • Firmamedlemskap obegränsat antal personer personer varav en även får medlemskap i ISA (1800kr + 135 $/år)

Studentmedlemskap / Senior -  Föreningen erbjuder även ett medlemskap för studenter och för dig som är senior (fyllda 65 år). Som student räknas person som är inskriven på en utbildning som bedrivs på minst 50% och som är CSN-berättigad. Studerandemedlemskap övergår automatiskt till ordinarie medlemskap efter tre år om inte intyg om pågående studie är inskickad till Svenska Trädföreningen.

  • Studentmedlemskap (0 kr/år)
  • Studentmedlemskap och ISA (0 kr/år)
  • Seniormedlemskap (från 65 år)  (0 kr/år)
  • Seniormedlemskap (från 65 år) och ISA (70 $/år)

Du får en faktura på posten när du registrerat din anmälan. Observera att medlemskapet är personligt även om ett företag eller förvaltning betalar, dvs vi behöver alltid ett namn på en kontaktperson.

ISA-medlemskap - För dig som vill lösa ett separat medlemskap hos ISA kostar detta 135 $ per år.

365 dagars medlemskap!

Från dess att du har betalat ditt medlemskap är du personligen medlem i Svenska Trädföreningen i 365 dagar och medlemskapet går inte att överlåta till någon annan. Detta gäller även om du löst ISA-medlemskap. Om du exempelvis betalar din faktura den 1 februari är du alltså medlem till den 31 januari året efter.

Bli medlem direkt!

Dags att uppdatera era uppgifter? Bara maila oss på info@tradforeningen.org