Svenska Trädföreningen

Ordlista och länkar

Förklaringar och vägar till mer information.

Ordlista och länkar

Inom branschen används många olika förkortningar och det finns även många olika organisationer som arbetar med träd och trädfrågor. Nedan har vi samlat en del av dessa förkortningar och organisationer och länkat till vidare resurser.

 

AA - Arboricultural Association. Storbritanniens version av Svenska Trädföreningen.

BEUM- Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö

DTF - Dansk TræplejeforeningDanska Trädföreningen.

EAC - European Arboricultural Council. Organisationen som ansvarar för ETW och ETT.

ETT - European Tree Technician. Andra steget i EAC´s olika certifieringar. 

ETW - European Tree Worker. Certifiering av arborister där arboristens teoretiska och praktiska kunskaper testats.

ISA - International Society of Arboriculture. Internationell organisation med ett stort antal lokala kapitel, varav Svenska Trädföreningen är det svenska kapitlet.

ISA Certified Arborist - International Society of Arboriculture Certified Arborist. Certifiering av arborister där arboristens teoretiska och praktiska kunskaper testats.

ISA Certified Tree Worker Climber Specialist - International Society of Arboriculture Certified Tree Worker Climber Specialis. Certifiering av arborister där arboristens teoretiska och praktiska kunskaper testats.

Nordisk Fond for Bytræer - Fond som stöttar forskning och utveckling kring stadsträds tillväxt, plantering och skötsel i Norden.

NTF - Norsk Trepleie Forum. Norska Trädföreningen.

SAF - Sveriges Arboristförbund. Intresseorganisation för personer som arbetar med trädvård.

Skogsstyrelsen. Myndighet med fokus på träd som sköts som bestånd. 

SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar.

ST - Svenska Trädföreningen. Ideell förening som arbetar för att höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

TRAQ - Tree Risk Assessment Qualification. Kvalitativt system för bedömning av riskträd.

QTRA - Quantified Tree Risk Assessment. Kvantitativt system för bedömning av riskträd.

Urban Forestry - Term med olika betydelser beroende på geografiskt område, vilken ofta innebär träd i urbana miljöer, ibland även inkluderat övriga grönstrukturer och människor.