Svenska Trädföreningen

ISA

International Society of Arboriculture 

ISA

Svenska Trädföreningen är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA) och är därmed ISA´s lokala kapitel i Sverige. ISA är en internationell organisation med mer än 20 000 medlemmar runt om i världen.

Genom att vara del av detta internationella nätverk kan Svenska Trädföreningen sprida och ta del av ny kunskap som vi sidan förmedlar till våra medlemmar.

Som medlem av ISA får du tillgång till deras medlemstidning, databaser och rabatter på deras arrangemang.