Svenska Trädföreningen

Minnesfonden för de Gourét Litchfield

Minnesfonden för de Gourét Litchfield

Öppen nominering av kandidater till mottagare av de Gourét Litchfields stipendium!
För att hedra en av en de stora pionjärerna inom trädvården, har det instiftats en fond för utdelning av ett årligt stipendium till minne av de Gourét Litchfield.

De Gouréts insatser för trädvårdens utveckling både utomlands och i Sverige är betydande. I början av 1980-talet startade han Sveriges första på heltid verksamma trädvårdsföretag och inspirerade en lång rad av efterföljare som också kom att ta till sig en ny och säkrare klättringsteknik. De Gouréts insatser som utbildare inom trädvård och klättringsteknik har en mycket stor del i hur branschen tillämpar och ser på begreppet trädvård idag. Hans stora engagemang för klättrande arborister och för utveckling av utrustning inspirerade många arborister runtom i världen. Redan från starten av Svenska Trädföreningen var han en aktiv styrelseledamot och även föreningens representant i ISA. Dé Gourét var ISA-president under åren 2015-2016 och tilldelades 2017 det prestigefyllda Millard F. Blair-priset.

Stipendiet ur de Gouréts Minnesfond delas av Svenska Trädföreningen ut till en person eller verksamhet i Sverige som under året, i de Gouréts anda, bidragit förtjänstfullt till trädvårdens utveckling, eller som på annat sätt gjort betydande insatser inom träd- eller klättringsrelaterade frågor.

Nomineringen är öppen för alla och vi uppmanar nu därför trädvårdsbranschen att nominera den kandidat som ni anser uppfyller kriterierna för att mottaga stipendiet ur de Gouréts Minnesfond. Nominerade kandidater kan som nämnts vara antingen en person eller en verksamhet som arbetar med trädvårdsfrågor i Sverige.

Skicka nomineringen via e-post till info@tradforeningen.org med rubrik ”Nominering de Gouréts Minnesfond”. Skriv er kandidat och motivera i mailet (min 50, max 80 ord) så behandlar Trädföreningens styrelse efterhand alla inskickade nomineringar. Vår deadline för att nominera är den 20 oktober varje år. Då juryns beslut är enväldigt kan det inte överklagas och vi vill också informera om att antalet nomineringar per kandidat inte kommer att vara vägledande i det slutliga valet av mottagare av stipendiet.

Stipendiesumman uppgår till 5 000 kr

Välkommen med din nominering, och håll utkik!

Vi ser mycket fram emot att behandla era nomineringar och sedan presentera föreningens mottagare av stipendiet ur de Gourét Litchfields Minnesfond.

Svenska Trädföreningens styrelse
Minnesfonden för de Gourét Litchfield