Svenska Trädföreningen

Per Stjernberg

2020 års mottagare

Per Stjernberg tilldelas stipendiet för sitt outtröttliga arbete där han bidrar till att höja kunskapsnivån inom trädvård och trädklättring. Han har under många år ställt upp i en lång rad sammanhang, inte minst som domare och volontär i SM i Trädklättring och samtliga ETW-certifieringar. Per är också verksam internationellt och hans engagemang utanför landets gränser betyder mycket för trädvårdens utveckling här i Sverige.

Om Stipendiaten

Per Stjernberg beslutade tidigt att han ville arbeta med träd. Efter tre år på Jägmästarprogrammet i Umeå åkte han till USA där han inriktade sig till arborist på Purdue University i Indiana som en del av sin skogliga utbildning. I Sverige kan det ses som en ovanlig väg, men alla studenter hade läst tre år skoglig utbildning innan val av inriktning ”Arboriculture and Urban Forestry Minor”. För att få praktisk erfarenhet under studietiden jobbade Per på helgerna som klättrande arborist i studentföreningen ”The Purdue Student Society of Arboriculture”. För pengarna reste studenterna runt på olika evenemang som TCIA, ISA konferenser, deltog i tävlingar och gjorde studieresor till bl.a. The Morton Arboretum och Daveys huvudkontor i Kent, Ohio. En stor förebild och mentor blev arboristläraren Dr. Harvey Holt som under hela sin karriär jobbade outtröttligt för arboriststudenter och deras framtida karriär, vilket han tilldelades flera ISA pris för. Per minns att han redan första veckan på utbildningen tog kontakt med de Gourét för att se vilka möjligheter och karriärvägar det fanns i Sverige.

Efter studierna flyttade Per till Seattle där han jobbade för Davey. Efter att återvänt hem till Sverige så började han jobba på Jacksons Trädvård, jobbade några år i Norge, för att sedan återvända till Jacksons där han under 10 år var platschef.

Idag jobbar Per sedan ett år tillbaka som trädansvarig på Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning.

Intervju med Per Stjernberg

När stipendiet för 2020 annonserades vid årsmötet i november passade Svenska Trädföreningens styrelse på tillfället att intervjua Per. Vi frågade honom om det finns några råd han skulle vilja förmedla till alla arborister runt om i landet?

Per berättade att han verkligen vill uppmuntra alla arborister att jobba med olika personer, på olika företag, i olika positioner, i olika delar av värden. Det är en otrolig möjlighet vi har, säger Per, när det är så stor efterfrågan på arborister. Man lär sig mycket och får vänner för livet, berättar han, och vill också betona att även på det lokala planet får man ut mycket av att engagera sig. Det kan handla om deltagande i tävlingar, funktionärskap och volontärskap berättar han vidare. Per vill också förmedla hur mycket det tillför att utbilda andra arborister och välkomna och introducera våra framtida arborister in till en betydelsefull bransch.

Det finns så otroligt mycket kompetens, engagemang och fantastiska personer som alla bidrar till att utveckla den lilla bransch vi är en del av. Alla med olika perspektiv. Oavsett om vi jobbar som beställare, förvaltare, rådgivare, klättrande arborist, konsulterande arborist, på en myndighet, som forskare eller lärare så vill vi samma sak, värna om våra träd

Svenska Trädföreningen gratulerar Per Stjernberg till ett mycket välförtjänt stipendium!