Svenska Trädföreningen

Cathrine Bernard

2021 års mottagare

Cathrine Bernard tilldelas stipendiet för sitt mångåriga arbete inom Svenska Trädföreningen och sina insatser för medlemstidningen Trädbladet. Cathrine har även varit tongivande vid framtagandet av olika standarder inom trädbranschen, däribland SIS-standarden Trädvård Termer och definitioner. Hon har varit verksam sedan 2000 och är också Sveriges första kvinnliga på heltid verksamma konsulterande arborist samt är erkänt meriterad och erfaren. Cathrine är utbildad arborist (Higher National Diploma in Arboriculture) och är även certifierad genom ISA.

Svenska Trädföreningen gratulerar Cathrine Bernard till ett mycket välförtjänt stipendium.