Svenska Trädföreningen

Gustav Nässlander

2023 års mottagare

Gustav Nässlander tilldelas stipendiet för sitt stora engagemang för kunskapsspridning, som han bland annat gör möjlig genom Trädpodden. Genom podden har han, tillsammans med sin kollega Anton Spets, på ett pedagogiskt, humoristiskt och lättbegripligt sätt spridit kunskap till stora delar av den svenska trädvårdsbranschen, studenter och den intresserade allmänheten. Gustav har även, genom sina många populärvetenskapliga publikationer, debattartiklar, mediaframträdanden, föreläsningar och arbete inom SIS, ökad medvetenheten om trädens många värden och hur olika aktörer tillsammans behöver arbeta för hållbara och gröna städer. Genom humor och stor entusiasm har han lyft vikten av kommunikation som ett viktigt redskap att nå detta viktiga mål. 

Genom att introducerat konceptet trädskådning har Gustav även gett branschen ett nytt sätt att sprida kunskaper om träd och trädarter till målgrupper utanför den traditionella arboristbranschen. Konceptet har fått spridning både nationellt och internationellt och har därmed blivit ytterligare ett sätt att sprida kunskapen om träd och artvariation. 

Genom detta arbete har han, i de Gourét Litchfields anda, på ett föredömligt sätt hjälpt till att sprida den senaste kunskapen om träd och trädvård, men även lyft personer i branschen som annars inte haft någon stark röst och introducerat olika målgrupper för nya sätt att se på träd och trädvård.

Om stipendiaten

Gustav är utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp där han studerade trädgårdsingenjör odling. Han är nu VD för Trädkontoret där han samverkar med landskapsingenjörer och landskapsarkitekter för att stötta trädförvaltare i Norden.  

Svenska Trädföreningen gratulerar Gustav Nässlander till ett mycket välförtjänt stipendium.