Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 14 September 2021

TRAQ -Tree Risk Assessment Qualification

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification 2021 i Stockholm

For information in English – see https://www.tradforeningen.org/en/events-2/traq/

TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) i Stockholm 14-16 september

Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

Gå TRAQ-kursen och bli TRAQ-kvalificerad

Sedan en tid tillbaka finns TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), som är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture) och mer information finns via: https://www.isa-arbor.com/Credentials/ISA-Tree-Risk-Assessment-Qualification

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.

För att klara kursen är det viktigt att ni läser igenom litteraturen och studerar ordlistan mycket noggrant. Genom att kunna orden innan kursen får ni större möjligheter att kunna tillgodogöra er kursen. Hela kursen inklusive den skriftliga tentamen är på engelska.

Tider

Kursen pågår under tre dagar:

  • Dag 1: 09.00-16.00
  • Dag 2: 08.00-16.00
  • Dag 3: 08.00-12.00

Kursledare: Kursledaren är Don Picker.

Plats: Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, 115 21 Stockholm

Kursavgift:
I kursavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2, fika dag 3 samt ISA´s TRAQ-bok och övningsboken. Böckerna skickas till er efter att anmälan stängt. I avgiften ingår även ett tentamenstillfälle.

  • Medlem ISA och Trädföreningen 6 500 kr (exkl. moms)
  • Kursavgift medlem Trädföreningen: 7 000 kr (exkl. moms)
  • Kursavgift ej medlem 7 300 kr (exkl. moms)
  • Omprov 3 500 SEK (exkl. moms)

Avanmälan: Avbokning måste ske senast 1 augusti. Efter detta datum debiteras hela kursavgiften.

Förkunskapskrav: Denna kurs har förkunskapskrav, för mer information se: https://www.tradforeningen.org/vara-arrangemang/traq/

Mer information om TRAQ finns här: https://www.tradforeningen.org/vara-arrangemang/traq/

Omprov?

För dig som behöver göra omprov kan du göra detta under kursens sista dag då det teoretiska och praktiska provet äger rum. Anmälan görs genom ordinarie anmälan.

Plats: Stockholm 14 September 2021

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification 2021 i Stockholm

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Exempelvis trädförvaltare, konsult och arborister.

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.

Den behöver förnyas vart 5e år.