Svenska Trädföreningen

TRAQ -Tree Risk Assessment Qualification

Kurs för dig som vill kunna riskbedömma träd.

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

Svenska trädföreningen anordnar därför kurser i TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), vilket är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture). TRAQ bygger på en kvalitativ metod där risk uttryckts som låg till mycket hög risk.

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.

TRAQ är endast öppen för de som genomgått någon form av utbildning där minst fyra av följande moment ingått:

 • Trädbiologi, trädanatomi och påverkan av röta.
 • Artkännedom.
 • Trädvård inklusive beskärning och åtgärder.
 • Bedömning av vitalitet, biotiska och abiotiska skador.
 • Markkännedom.

Svenska trädföreningen har bedömt att följande utbildningar innehåller de moment som krävs för att personer ska få gå TRAQ-kursen:

 • Arborister utbildade på Hvilan (både 80 och 400 YH-poäng.
 • Landskapsingenjörer.
 • Landskapsarkitekter.
 • Trädgårdsingenjörer (Odling och Design).
 • ISA-certifierade arborister.
 • ETW-certifierade arborister.
 • Övriga utbildningar som innehåller minst fyra av de fem kriterierna som satts upp av ISA.

ISA har även godkänt följande utbildningar, vilka därmed även är godkända i Sverige:

 • ISA Board Certified Master Arborist®
 • ISA Certified Arborist®
 • ISA Tree Risk Assessment Qualified
 • A degree in arboriculture, urban forestry, traditional forestry, or horticulture that is part of a national qualifications framework or is from a college or university that is accredited or recognized  under a system that is substantially similar to accreditation.
 • AHC30810 Certificate III in Arboriculture (Australia)
 • ASCA Registered Consulting Arborist (RCA) status
 • Connecticut Arborist License
 • European Tree Technician
 • European Tree Worker
 • Fachagrarwirt Baumpflege
 • Louisiana Arborist License
 • Manitoba Arborist Training and Licensing Program
 • Maryland Tree Expert
 • Massachusetts Certified Arborist
 • New Hampshire Arborists Association Certified Arborist
 • New Jersey Certified Tree Expert
 • New Zealand National Certificate in Horticulture (Arboriculture) (Level 4)
 • Rhode Island Arborist License
  Society of American Foresters Certified Forester
 • United Kingdom Qualifications and Credit Framework Level 2 Certificate or Diploma in Arboriculture

 

För att klara kursen är det viktigt att ni läser igenom litteraturen och studerar ordlistan mycket noggrant. Genom att kunna orden innan kursen får ni större möjligheter att kunna tillgodogöra er kursen.

 

Mer information finns via ISA´s hemsida