Svenska Trädföreningen
Place: Göteborg 21 April 2023

TRAQ renewal course, 2023

TRAQ-uppdateringskurs

TRAQ renewal course, 2023

English version

To maintain your TRAQ qualification, you must attend a renewal course every five years.

”The ISA TRAQ credential is valid for five (5) years from the date it is earned. A credential holder must retrain and retest every five years in order to renew their credential. — Current ISA TRAQ credential holders may register for and complete an ISA TRAQ Renewal Course or Full course as early as 18 months prior to their expiration date. ISA TRAQ holders who do not take the renewal course and exam before their expiration date will be required to retake the full ISA TRAQ course and pass its exam to requalify.”

Quote from ISA: https://www.isa-arbor.com/Credentials/ISA-Tree-Risk-Assessment-Qualification

___________________________________________________________________________________________

Course content

During this one-day course, you will receive an update of the TRAQ and take a new theoretical and a new practical test.

Course fee

  • 3800 SEK for members of ISA and the Swedish Chapter
  • 4300 SEK for members of the Swedish Chapter
  • 4600 SEK for nonmembers

All prices excluding VAT. The fee includes tea/coffee and lunch.

Course leader

Don Picker is an arborist and climbing and tool expert with many years of experience in investigations and risk assessment of trees.

___________________________________________________________________________________________

Location Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg.
Language English
Prerequisites Yes, the TRAQ Tree Risk Assessment Qualification course.
Confirmation The course is confirmed 30 days before the start of the course. Therefore, do not book travel or accommodation until you have received confirmation that the course will be cancelled.
Last date for registration 30 days before the start of the course*
Last date for cancellation 30 days before the start of the course*


*Subsequent registration is subject to availability.

**In case of late cancellation, the full amount will be charged. Refunds/credits in case of late cancellation are only approved with a medical certificate. Cancellation must be sent to info@tradforeningen.org.

Swedish version

För att behålla sin TRAQ-kvalificering måste man gå en uppdateringskurs vart femte år.

Uppdateringen kan göras 18 månader innan TRAQ-kvalificeringen går ut, men måste vara gjord innan TRAQ-kvalificeringen går ut, annars måste hela TRAQ-kursen göras om. Även om uppdateringen görs innan kvalificeringen går ut blir förlängs alltid kvalificeringen till femårsintervall från dess att kvalificeringen först togs.

Läs gärna mer här: https://www.tradforeningen.org/certifieringar/traq-requalification/

___________________________________________________________________________________________

Kursinnehåll

Under denna endagarskurs får du en uppdatering av TRAQ och får göra ett nytt teoretiskt och ett nytt praktiskt prov. 

Kursavgift

  • 3800 kr för medlemmar av Svenska Trädföreningen och ISA
  • 4300 kr för medlemmar av Svenska Trädföreningen
  • 4600 kr för icke medlemmar

Alla priser exklusive moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.

Kursledare

Don Picker är arborist samt klättrings- och verktygsexpert med en mångårig erfarenhet av utredningar och riskbedömning av träd.

___________________________________________________________________________________________

Plats Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg.
Förkunskapskrav Ja, kursen TRAQ Tree Risk Assessment Qualification.
Språk Engelska.
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Göteborg 21 April 2023

TRAQ renewal course, 2023

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om TRAQ – Uppdateringskurs

Läs mer