Svenska Trädföreningen

TRAQ- Uppdateringskurs

TRAQ – Uppdateringskurs

För att behålla sin TRAQ-kvalificering måste du gå en uppdateringskurs vart femte år. Under denna endagaskurs får du en uppdatering av TRAQ och även göra ett nytt teoretiskt och praktiskt prov.

Uppdateringen kan göras 18 månader innan TRAQ-kvalificeringen går ut, men måste vara gjort innan TRAQ-kvalificeringen går ut, annars måste hela TRAQ-kursen göras om. Även om uppdateringen görs innan kvalificeringen går ut blir förlängs alltid kvalificeringen till femårsintervall från dess att kvalificeringen först togs.

Exempel 1.

Om kvalificeringen görs 1 januari 2015 går certifieringen ut 1 januari 2020. Om uppdateringen görs 1 juli 2019 förlängs kvalifikationen till 1 januari 2025.

Exempel 2.

Om kvalificeringen görs 1 januari 2015 går certifieringen ut 1 januari 2020. Om uppdateringen görs 1 januari 2020 förlängs kvalifikationen till 1 januari 2025.

Mer information finns via ISA´s hemsida