Svenska Trädföreningen
14 October 2024

i-Tree - analysera och använda data

i-Tree – analysera och använda data

i-Tree Eco är ett amerikanskt dataprogram som tagits fram av US Forest Service för att ekonomiska kunna beräkna trädens ekosystemtjänster. Det har blivit allt vanligare att använda sig av i-Tree Eco som verktyg inom privat och offentlig förvaltning. I denna kurs går vi igenom programmet och hur du kan använda programmet för att få fram den data du behöver.

Kursen riktar sig till alla som är i behov att visa på de ekosystemtjänster som träden bidrar med, vilket bland annat är konsulter, arborister, förvaltare, trädansvariga och andra som arbetar med förvaltning av träd.

Kursinnehåll

Vi går övergripande igenom de olika typerna av i-Tree Eco studier, från full inventering till provytor, och hur programmet hanterar dessa olika inventeringar. Ni kommer själva få lägga in data i programmet och se hur programmet hanterar den.

Programmet är helt gratis och laddas ner via: https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco
Ladda gärna ned och installera programmet innan kursstart. Tyvärr är inte programmet kompatibelt med MAC än och vi kan inte hjälpa er med frågor om installation, kommunala brandväggar, IT-avdelningar krav på säkerhet osv. Det är alltså ert ansvar att själva se till att ni har en dator där ni kan installera och köra i-Tree Eco på.

Läs gärna mer om i-Tree här: https://www.tradforeningen.org/publikationer/i-tree/

Kursledare

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering. Utöver detta är han bland annat ISA-certifierad arborist, författare till ett flertal publikationer samt delägare av Trädkontoret AB.

___________________________________________________________________________________________

Plats Digitalt via Microsoft Teams
Tid 10.00-15.00
Förkunskapskrav Nej
Språk Svenska
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

14 October 2024

i-Tree – analysera och använda data

Anmäl dig här

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om i-Tree – analysera och använda data

Läs mer