Svenska Trädföreningen

i-Tree – analysera och använda data

i-Tree – analysera och använda data

Att använda i-Tree för att beräkna ekosystemtjänster blir vanligare och vanligare, men hur kan du som förvaltare använda programmet för att få fram de ekosystemtjänster som träden producerar?

Under denna kurs går vi igenom i-Tree Eco-programmet och ni kommer även själva få chans att lägga in data i programmet. Vi går även övergripande igenom de olika typerna av i-Tree studier (Full inventering och provytor) och hur programmet hanterar dessa olika inventeringar.