Svenska Trädföreningen
Place: Göteborg 18 February 2022

Vinterkvist 2022 i Göteborg

Vinterkvist 2022 i Göteborg

Artkännedom är en grund för att exempelvis kunna utföra inventeringar, ekonomisk värdering och avgöra vilka träd som ska bevaras vid byggnation. Stora delar av den tid som vi arbetar med träd måste denna artidentifikation genomföras i avlövat tillstånd, vilket för många är en utmaning.

Denna kurs har som mål att hjälpa dig bli säkrare på att identifiera olika trädarter i avlövat tillstånd och ge dig redskap att fortsätta fördjupa dig på egen hand.

Kursen innehåller följande:

  • Vikten av vinterväxtkännedom – Ekosystemtjänster- varför vi bör känna träd i avlövat tillstånd och de avlövade trädens roll i morgondagens urbana miljöer
  • Vinterdendrologi – Enkla knep att skilja träden från varandra
  • Sveriges vanligaste släkten och arter, hur skiljs de åt och vilka förväxlingsarter finns det?
  • Rundvandring med fokus på habitus – trädens arkitektonik – ”unga, äldre och illamående”
  • Tips på litteratur och hur deltagarna kan lära sig mer när de avslutat kursen

Kostnad

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Plats

Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, 411 03 Göteborg

Avanmälan

Eventuell avanmälan måste ske senast den 15 januari. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppet.

Plats: Göteborg 18 February 2022

Vinterkvist 2022 i Göteborg

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Vinterkvist

Läs mer