Svenska Trädföreningen

Vinterkvist

Vinterkvist

Artkännedom är en grund för att exempelvis kunna utföra inventeringar, ekonomisk värdering och avgöra vilka träd som ska bevaras vid byggnation. Stora delar av den tid som vi arbetar med träd måste denna artidentifikation genomföras i avlövat tillstånd, vilket för många är en utmaning.

Denna kurs har som mål att hjälpa dig bli säkrare på att identifiera olika trädarter i avlövat tillstånd och ge dig redskap att fortsätta fördjupa dig på egen hand.