Svenska Trädföreningen
Place: Göteborg 16 May 2023

VETcert-kurs, 2023

VETcert-kurs, 2023

Förståelse och skötsel av skyddsvärda träd.

Kursinnehåll

Kursinnehållet omfattar ämnen som trädens åldrande, rötter, skötsel av de skyddsvärda träden och av marken runt omkring samt svamp och hålbildning.

Kursen innehåller bland annat:

  • Genomgång av hur skötsel av skyddsvärda träd relaterar till trädens egenskaper och de faktorer som påverkar dem såsom åldrande och naturliga processer, rotmiljö, hålbildning och svampar samt växtplats, trädslag och situation.
  • Hur man gör en undersökning av ett skyddsvärt träd där man ta hänsyn till alla relevanta faktorer för att ta fram en skötselplan.
  • Analyser om vad som påverkar hållbarheten hos en population av skyddsvärda träd och hur man kan påverka den.

Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet. Tidigare kunskap som är rekommenderad: grundläggande trädbiologi, den grundläggande endagars VETree-kursen eller motsvarande.

Denna kurs kan vara en del i utbildningen för att kunna gå vidare till VETcert certifiering,  Om man har gått VETree tredagarskurs, så behöver man inte gå denna kursen också.

Tider

Kursen pågår följande tider:

  • Dag 1 – 09.00-17.30
  • Dag 2 – 08.00-15.30

Om kursledaren

Kursledare är Vikki Bengtsson, med mångårig erfarenhet av att arbeta med skyddsvärda träd både i Storbritannien och i Sverige. Hon har även varit med och tagit fram kursmaterialet som är framtaget inom projektet VETcert, ett samarbetsprojekt mellan 10 organisationer runt om i Europa.

___________________________________________________________________________________________

Plats Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10, 413 11 Göteborg
Förkunskapskrav Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet.
Språk Svenska.
Måltider I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch båda dagarna.
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*.
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**.

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Göteborg 16 May 2023

VETcert-kurs, 2023

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om VETcert

Läs mer