Svenska Trädföreningen

VETcert

VETcert

VETcert Certifieringen arrangeras inte av Svenska Trädföreningen utan av Sveriges arboristförbund

Trots att det finns en stor mycket kunskap kring skötseln av skyddsvärda träd inom trädvårds- och skogsbrukssektorn finns det för närvarande inget sätt att skilja mellan de entreprenörer med grundläggande och mycket stor kunskap kring skötsel av skyddsvärda träd. Detta gör att det i dagsläget är svårt att göra upphandlingar där professionella utförare skiljs från de med mindre kunskap.

Tack vare projektet VETcert håller detta däremot på att förändras.

VETcerts syfte är att utveckla ett nytt Europeiskt certifieringssystem för skötseln av skyddsvärda träd.

Projektets mål är att:

  • Värdera färdigheter och kunskaper inom skötsel av skyddsvärda träd,
  • Definiera minimikrav på färdigheter och kunskaper på två operativa nivåer; praktiserande och konsulterande trädvårdsspecialister,
  • Öka möjligheterna för trädvårdsspecialister över hela Europa,
  • Höja standarden inom skötsel av skyddsvärda träd över hela Europa.

Åldriga och skyddsvärda träd är viktiga ur biologiska, kulturhistoriska och sociala värden, och fungerar även som habitat för flera olika hotade djurarter. Samhällets raska utveckling och det senaste seklet har satt dessa träd i riskzonen, både på grund av avverkning i förmån för bebyggelse men också övergivits efter århundraden av skötselåtgärder såsom hamling. Som förvaltare eller entreprenör till skötsel av dessa träd ställs du inför nya utmaningar i hanteringen av dessa, bland annat reglerat av Miljöbalken.

Kursinnehåll

I kursen får du lära dig att beskriva och känna igen ett skyddsvärt träd, och lär dig förstå hur och var deras rötter växer och varför träden kan bli så gamla. Dessa kunskaper får du lära dig att använda för att genomföra enklare inventering, bedöma relevanta skötselinsatsr och om trädpopulationen har en hållbar struktur i det avsedda geografiska området eller på en byggnad.

VETcert-certifieringarna innehåller teoretisk och praktisk prövning av tidigare insamlad kunskap. På VETcerts hemsida hittar du VETcert standarden, information och exempel på vad du ska kunna och hur du kan förbereda dig. Där finns också länkar till instuderingsmaterial och filmer, vilka vi även länkar till längre ner på denna sida.

Hemsida – https://www.vetcert.eu

Standarder och förkunskapskrav – https://www.vetcert.eu/standards-certificates

Se till att du har läst VETcert standard för din nivå innan certifieringen!

VETcert, bakgrund
VETcert har pågått sedan 2016 och finansieras av Erasmus+.

Svenska Trädföreningen är en av 10 deltagande organisationer från 7 olika länder som arbetar med projektet. Övriga organisationer är Sveriges Arboristförbund och PRO Natura från Sverige, Ancient Tree Forum och The Arboricultural Association från England, Inverde från Belgien, Conseil Départemental des Côtes d’Armor från Frankrike, Asociacion de Espanola de Arboricultura från Spanien, Safe Trees från Tjeckien samt European Arboricultural Council.

Förkunskapskrav

Innan du fyller i anmälan för PRAKTISERANDE se till att ha följande dokument/bevis till hands:

EAC European Tree Worker (ETW) eller annan formell arboristkvalifikation/nationellt erkänt intyg (alternativt bevis på kunskap och erfarenhet på en motsvarande nivå som ETW).

– Nödvändiga motorsågs- och klättrings- och/eller skyliftsintyg för yrkesverksamma i examinationslandet (Sverige).

– Minst 5 års relevant yrkeserfarenhet.

Kostnad för certifiering praktiserande 6800 kr.

Innan du fyller i anmälan för KONSULTERANDE se till att ha följande dokument/bevis till hands:

EAC European Tree Technician (ETT) eller annan relevant kvalifikation/nationellt erkänt intyg (alternativt bevis på kunskap och erfarenhet på en motsvarande nivå som ETT).

– Minst 10 års relevant yrkeserfarenhet varav 5 ska vara som trädvårdskonsult (för ETT gäller 5 års erfarenhet varav minst 3 som trädvårdskonsult).

Kostnad för certifiering konsulterande 7800 kr.

Det är upp till kandidaten att framställa bevis som intygar kunskap och erfarenhet. Där certifikat/kvalifikation saknas kan referenser med kontaktuppgifter, fakturor eller anställningsbevis utspritt över tid och relevanta egna projekt vara bra alternativ.

Studiematerial

Studiematerial och länkarhttps://www.vetcert.eu/training-products

Filmer

Projektet har tagit fram flera filmer som går att se via: https://vimeo.com/channels/vetcert  Om ni vill ha engelsk undertext till filmerna finns dessa att ladda ner längst ner på sidan. Det finns även gamla filer från VETree-projektet och dessa går att se via: https://vimeo.com/user35322819/channels/moderated

Filmer om ämnet svamp och träd

Svenska trädföreningen har översatt åtta filmer som vi, genom VETcert projektet, gjorde med professor Lynne Boddy om ämnet svamp och träd. Detta tack vare medfinansiering från Länsstyrelsen i Västmanland. För att få fram svensk text, måste ni måste kryssa i ”cc” längst ner till höger på filmrutan och välj svenska enligt bilden bifogat. Det är mycket nytt om hennes senaste forskning och som inte har publicerats ännu. Delar gärna så mycket ni vill! Det finns även annat smått och gått utbildningsmaterial kring skyddsvärda träd i samma länk. https://www.vetcert.eu/training-products

De andra filmerna har vi även svensk röst (inte bara text) om ni får blodad tand ????.

De finns här: https://vimeo.com/channels/vetreese

För ytterligare information kontakta arne.mattsson@tradforeningen.org

Mer information hittar ni på följande länk:

https://www.vetcert.eu