Svenska Trädföreningen
Place: Göteborg 11 November 2021

VETcert-certifiering konsulterande nivå

VETcert-certifiering konsulterande nivå 2021 i Göteborg

*The certification will be available in Swedish and English**

Detaljerad information kring plats och schema skickas ut efter anmälan.

VETcert-certifieringarna innehåller teoretisk och praktisk prövning av tidigare insamlad kunskap.

På VETcerts hemsida hittar du VETcert standarderna, information och exempel på vad du ska kunna och hur du kan förbereda dig.

Se till att du har läst VETcert standarden för din nivå innan certifieringen! 

På hemsidan finns också instuderingsmaterial och filmer.

Hemsidan – https://www.vetcert.eu

Standarder och förkunskapskrav – https://www.vetcert.eu/standards-certificates

Studiematerial och länkar – https://www.vetcert.eu/training-products

Sista anmälningsdatum 22 okt 2021, antalet platser till de båda certifieringarna är begränsat.

Innan du fyller i anmälan för KONSULTERANDE se till att ha följande dokument/bevis till hands:

EAC European Tree Technician (ETT) eller annan relevant kvalifikation/nationellt erkänt intyg (alternativt bevis på kunskap och erfarenhet på en motsvarande nivå som ETT. T.ex. detaljerad CV med uppdragsbeskrivningar och referenser gällande skyddsvärda träd).

– Minst 10 års relevant yrkeserfarenhet varav 5 ska vara som trädvårdskonsult (för kandidat med ETT gäller 5 års erfarenhet varav minst 3 som trädvårdskonsult).

Kostnad för certifiering och re-take hittar du i gällande prislista.

Det är upp till kandidaten att framställa bevis som intygar kunskap och erfarenhet. Där certifikat/kvalifikation saknas kan referenser med kontaktuppgifter, fakturor eller anställningsbevis utspritt över tid och relevanta egna projekt vara bra alternativ.

Plats: Göteborg 11 November 2021

VETcert-certifiering konsulterande nivå 2021 i Göteborg

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om VETcert

Läs mer