Svenska Trädföreningen
7 March 2023

Rapportskrivande grundkurs, 2023

Rapportskrivande grundkurs, 2023

Tydliga och informativa rapporter är ett viktigt redskap vid förmedling av kunskap. Genom att presentera information på ett pedagogiskt sätt ökar sannolikheten att läsaren förstår vad ni som arborister/förvaltare/trädansvariga har kommit fram till och vad detta har för betydelse. Rapporterna kan därmed bli ett viktigt redskap i att exempelvis informera politiker och allmänheten, men även att få igenom dispenser hos länsstyrelsen.

Kursen riktar sig till alla som skriver rapporter, vilket bland annat är konsulter, arborister, förvaltare, trädansvariga och andra tjänstemän.

Kursinnehåll

Under denna digitala kurs kommer vi gå igenom grunderna i rapportskrivande enligt gällande akademisk standard. Kursens mål är att du som deltagare ska kunna ta fram rapporter som på ett strukturerat sätt förklarar tillvägagångssätt, resultat och begränsningar för din aktuella målgrupp.

Kursen kommer att växla mellan digitala föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska tips kring hur du kan lägga upp och formatera texter.

Kursledare

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering. Utöver detta är han bland annat ISA-certifierad arborist, författare till ett flertal publikationer samt delägare av Trädkontoret AB.

___________________________________________________________________________________________

Plats Digitalt via Microsoft Teams
Förkunskapskrav Nej
Språk Svenska
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

7 March 2023

Rapportskrivande grundkurs, 2023

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Rapportskrivande grundkurs

Läs mer