Svenska Trädföreningen

Rapportskrivande grundkurs

Rapportskrivande grundkurs

Under denna digitala kurs kommer vi gå igenom grunderna i rapportskrivande, baserat på gällande akademisk standard. Rapportens mål är att du som deltagare ska kunna ta fram rapporter som på ett strukturerat sätt förklarar tillvägagångssätt, resultat och begränsningar för din aktuella målgrupp.

Kursen kommer att växla mellan digitala föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska tips kring hur du kan lägga upp och formatera texter.