Svenska Trädföreningen
Place: Skövde 10 April 2019

Grundläggande besiktning

Grundläggande besiktning 2019 i Skövde

Målet med kursen är att, genom okulär besiktning och användning av kikare, sonderingsstång och resonanshammare kunna bedöma trädens vitalitets- och säkerhetsstatus eller, avgöra om ingående undersökningar krävs.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

Innehåll:

 • Trädens uppbyggnad och fysiologi – kort sammanfattning.
 • Trädincidenter – exempel och statistik.
 • Kontroll av vitalitet utifrån tillväxten och kronans förgreningsstatus (VS)
 • Reaktioner efter mekaniska ingrepp (skador, beskärning) och fysiologiska förändringar (klimat, mark-vattenförhållandena).
 • Kontroll av säkerheten utifrån stånd- och brotthållfastheten.
 • Sammanställningen av kontrolluppgifterna för att bedöma trädets bevarandevärde.
 • Faktorer som påverka bevarandevärdet och åtgärdsförslaget:
 • trafikintensitet vid växtplatsen (säkerhetsrelaterad)
 • trädets ålder (vitalitetsrelaterad)
 • naturvårds- och kulturmiljövärden.
 • Åtgärdsförslag. Protokollföring och uppföljning av okulärkontroller.
 • Ansvarsfrågor.
 • Praktiska övningar i grupper á 2 personer i park- och gatumiljöer med relevanta trädobjekt.

Förkunskaper: kännedom av de vanligast förekommande trädsorter i svenska trafikmiljöer. Grunderna i växtfysiologi och trädbiologi, bl a om fotosyntes och trädens reaktioner vid ingrepp.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

The people on stage

 • Johan Östberg

  Kursledare

Plats: Skövde 10 April 2019

Grundläggande besiktning 2019 i Skövde

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Grundläggande Besiktning

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Kursen grundläggande besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård.

Kursen varar under två dagar.

Som deltagare kommer du befinna dig både inomhus och utomhus.