Svenska Trädföreningen

Grundläggande Besiktning

En kurs för dig som vill lära dig mer om grunderna kring trädbesiktning.

Grundläggande Besiktning

Kursen Grundläggande Besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård. Vi utgår ifrån SIS-standard för Trädvård – Termer och definitioner, där grundläggande besiktning definieras som ”besiktning som innebär okulär besiktning av trädart, stamdiameter, vitalitet, skador samt riskbedömning”. Under kursen går vi därmed igenom följande:

  • Bedömning av trädens vitalitets – hur kan du okulärt bedöma trädens livskraft eller förmåga att hantera stress? Vad karakteriserar ett träd med hög och låg vitalitet och vad kan du göra för att påverka ett träds vitalitet?
  • Bedömning av skador – hur påverkar skador träden livslängd, riskstatus och vitalitet? Hur kan du bedöma dessa skador och vad kan du göra för att reducera sannolikheten för att ett träd skadas?
  • Bedömning av risk – Vad påverkar ett träd riskstatus och hur hur bedömer du vilken risk som ett träd utgör på personer eller skador? Hur kan du arbeta förebyggande så att ett träd inte utvecklas till ett riskträd, och vilka åtgärder finns det för att bevara träd som klassats som riskträd?

Kursen genomsyras av målet att bevara och vårda träd och hur värden, såsom biologiska och kulturhistoriska värden, kan bevaras så länge som möjligt.

Under kursens två dagar blandas föreläsningar med övningar, både inomhus och utomhus. Som deltagare får du även tips på hur du kan fördjupa dig inom området besiktning av träd.

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Kursen grundläggande besiktning är en kurs som riktar sig till alla som vill lära sig grunderna kring träd och trädvård.

Kursen varar under två dagar.

Som deltagare kommer du befinna dig både inomhus och utomhus.