Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Grundläggande besiktning

Läs om eventet

Grundläggande besiktning

Grundläggande besiktning i Skövde 10-11 april

Målet med kursen är att, genom okulär besiktning och användning av kikare, sonderingsstång och resonanshammare kunna bedöma trädens vitalitets- och säkerhetsstatus eller, avgöra om ingående undersökningar krävs.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

Innehåll:

 • Trädens uppbyggnad och fysiologi – kort sammanfattning.
 • Trädincidenter – exempel och statistik.
 • Kontroll av vitalitet utifrån tillväxten och kronans förgreningsstatus (VS)
 • Reaktioner efter mekaniska ingrepp (skador, beskärning) och fysiologiska förändringar (klimat, mark-vattenförhållandena).
 • Kontroll av säkerheten utifrån stånd- och brotthållfastheten.
 • Sammanställningen av kontrolluppgifterna för att bedöma trädets bevarandevärde.
 • Faktorer som påverka bevarandevärdet och åtgärdsförslaget:
 • trafikintensitet vid växtplatsen (säkerhetsrelaterad)
 • trädets ålder (vitalitetsrelaterad)
 • naturvårds- och kulturmiljövärden.
 • Åtgärdsförslag. Protokollföring och uppföljning av okulärkontroller.
 • Ansvarsfrågor.
 • Praktiska övningar i grupper á 2 personer i park- och gatumiljöer med relevanta trädobjekt.

Förkunskaper: kännedom av de vanligast förekommande trädsorter i svenska trafikmiljöer. Grunderna i växtfysiologi och trädbiologi, bl a om fotosyntes och trädens reaktioner vid ingrepp.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

 

2019-04-10 08:00

Grundläggande besiktning

Anmäl dig här

Kyrkogatan 5
541 30, Skövde