Svenska Trädföreningen
Place: Malmö 9 November 2023

Framgångsrik träd- och buskanvändning

i utmanande växtmiljöer

Framgångsrik träd- och buskanvändning i utmanande växtmiljöer, 2023

En kurs om att värdera växternas olika funktioner för att skräddarsy för ekosystemtjänster i stadsrummet.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar där den första delen handlar om flera utmanande typsituationer i urbana miljöer och växter som klarar dessa. Kursens andra del spenderas delvis utomhus där vi tittar på befintliga typsituationer och diskuterar möjliga lösningar utifrån önskad funktion.

Exempel på typsituationer som behandlas under kursen:

  • Hårdgjord stadsmiljö
  • Regnbäddar/biofilter
  • Bjälklag

Under dagen diskuteras även hur vi kan värdera dels enskilda växter, dels hela vegetationskoncept utifrån olika funktioner och hur dessa kan förstärka önskade ekosystemtjänster. En kurs om att arbeta platsspecifikt och att kombinera inhemskt och exotiskt växtmaterial för en långsiktigt hållbar urban grönska!

Detta är en kurs för växtanvändaren i den stora såväl som den lilla skalan.

Om kursledaren

Patrick Bellan arbetar som trädspecialist vid Malmö stad. Med gedigen erfarenhet från SLU, konsultfirma och plantskolebransch fokuserar Patrick sitt arbete kring växtval och vegetationsbyggnad i urban miljö. Hans föreläsningar innehåller mer än sällan gedigna växtlistor och många växtporträtt!

___________________________________________________________________________________________

Plats Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö
Förkunskapskrav Inga.
Språk Svenska.
Måltider I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*.
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**.

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Malmö 9 November 2023

Framgångsrik träd- och buskanvändning i utmanande växtmiljöer, 2023

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Framgångsrik träd- och buskanvändning i utmanande växtmiljöer

Läs mer