Covid-19 information

Svenska Trädföreningen
Place: Kungälv 24 September 2022

ETW-certifiering 24-25 september 2022

ETW-certifiering 2022 i Kungälv

Mer information och anmälan kommer under hösten 2021

Plats: Kungälv 24 September 2022

ETW-certifiering 2022 i Kungälv

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om ETW – European Tree Worker

Läs mer