Svenska Trädföreningen

Certifiera sig enligt ETW

Certifiera sig enligt ETW

Not working as an arborist in Sweden? Then read the information on the bottom of the page!

Vad är en certifiering?

En certifiering är ett test som utförts av en oberoende part för att säkerställa att personen har den kunskap som krävs för det specifika yrket/verksamheten. ETW-certifieringen är därmed ett prov för att se om du når upp till de krav som satts av EAC, som även satt upp reglerna för vem som får certifiera sig, och Svenska Trädföreningen är den organisation som testar att du når upp till dessa krav.

En certifiering är alltså inget kurstillfälle utan endast ett prov.

Vad krävs för att jag ska få certifiera mig?

Följande dokument skall vara föreningen tillhanda innan certifieringen. Dessa krav gäller samtliga som vill certifiera sig, utan undantag. Dokumenten ska vara underskrivna av kursledaren eller arbetsgivaren för intyget yrkeslivserfarenhet.

 • Giltigt bevis för genomgången första hjälpen utbildning (max 3 år gammalt).
 • Giltigt motorsågskörkort nivå A + B eller motsvarande.
 • Giltigt bevis om genomgången utbildning i räddning från trädkrona och stam (CPT-räddningen godkänns ej), alternativt bevis på att du är anmäld på en kurs som hålls innan certifieringen*
 • Giltigt bevis om MINST** ett års praktisk yrkeslivserfarenhet som klättrare. Observera att praktik under utbildning ej räknas hit. Blankett för yrkeslivserfarenhet finns att ladda ner här. Gäller även för de som har eget företag!

Om inte fullständig och giltig dokumentation finns föreningen tillhanda enligt instruktionerna i anmälningsformuläret stryks anmälan och kandidaten tillåts ej genomföra certifieringen.

All dokumentation skickas till info@tradforeningen.org

*För följande krav ställs på utbildning i räddning från trädkrona och stam:

 • Instruktören ska ha ETW-Certifiering, ISA Certified Tree Worker Climber Specialist eller motsvarande certifiering där en oberoende part kontrollerat arboristens kunskap utifrån ett internationellt system.
 • Instruktören ska ha minst 5 års erfarenhet som arborist.
 • Utbildning ska ske av en extern instruktör dvs. inte vara anställd på samma företag.
 • Utbildningen ska vara minst 8 timmar inkl. pauser eller 6 h. utan pauser.
 • Utbildningen ska dokumenteras med kursintyg där det står vad den innehåller.
 • I utbildningen ska finnas praktiska moment där alla som genomgått utbildningen ska kunna genomföra en ”pick off” från stam med spikskor respektive från trädkronas yttre del. I utbildningen ska även finnas moment där klättringssystemet är under spänning och offret måste lyftas.
 • Utbildningen ska ha utförts maximalt ett år innan datum för certifiering.

** Svenska Trädföreningen rekommenderar starkt att kandidater har två års arbetslivserfarenhet. Detta för att en stor del av de kandidater som inte har två års arbetslivserfarenhet brukar misslyckas med certifieringen. Detta gäller speciellt personer som inte gått en vedertagen arboristutbildning.

Vad ska jag ha med mig till certifieringen?

Certifieringen hålls både inom- och utomhus. Tänk därför på detta när ni tar med er kläder.

I övrigt behöver ni ha med er:

 • Mellanmål då det kan vara långa väntetider mellan momenten
 • Motorsåg
 • CE godkänd utrustning
 • Skrivunderlägg
 • Block-papper
 • Penna
 • Under simulering 1-2 så behöver du:
  • Hjälm
  • Skyddsglasögon
  • Någon typ av känga/boots

Hur förbereder jag mig?

Utöver att ha arbetar som arborist och vara väl förtrogen med yrket måste du även ha teoretisk kunskap. Denna kunskap går att få från många olika källor exempel:

Provet

ETW-certifieringen tar två dagar, vilket beror på att du som kandidat kommer att testas utifrån flera olika ämnesområden och moment. För att bli ETW-certifierad arborist måste du klarar alla delar.

 • Skriftlig del. Det skriftliga provet består av två delar, en flervalsdel och en del med öppna frågor. Frågorna är översatta från engelska till svenska och du kommer att ha tillgång till både den svenska och engelska delen. Flervalsfrågorna är av mer allmän karaktär medan de öppna frågorna även innehåller frågor som är mer specifika för Sverige, exempelvis kring svensk lagstiftning.
 • Muntligt prov. Under det muntliga provet får du mer detaljerade frågor inom flera olika ämnesområden. Det kan t.ex. handla om säkerhet på arbetsplatsen, krav på utrustning eller skydd av träd vid byggnation.
 • Växtkunskap består av grenar som ska identifieras. Arterna kommer framförallt ifrån träd som du som arborist normalt kan stöta på under arbete i både offentlig och privat miljö. Normalt finns det några grenar som är lite mer ovanliga. Beroende på årstid kan grenarna vara i lövat eller avlövat tillstånd.
 • Klättringen består i att praktisk utföra en klättrande beskärning med hjälp av rep och sele. I bedömningen ingår bland annat val av grenar vid beskärningen, hantering och kunskap av utrustning och motorsåg, kvalitet på snitt och planering av arbetet. Stort fokus ligger på om arbetet utförs säkert utifrån EACs riktlinjer och rådande praxis.
 • Markpersonal. Under denna del av provet testas du i att arbeta nere på marken och hur du då ska agera för att arbetet ska bedrivas säkert för personal, trafik och förbipasserande.
 • Simulation 1. Provet testar kunskap inom ett av följande ämnen: beskärning av unga träd, plantering/omplantering eller grundläggande trädbesiktning.
 • Simulation 2. Provet testar kunskap inom ett av följande ämnen: kronstabilisering, fällning och nedfirning eller skydd av träd vid byggarbetsplatser.

Omprov (retake)

För att bli ETW-certifierad arborist måste du klarar alla delar, men om du misslyckas med en eller flera delar av certifieringen har du möjlighet att göra om det du inte klarat.

Du har däremot endast två försök per del och det måste ha gått minst en månad och maximalt 2 år mellan tillfällena. Annars måste du göra om hela certifieringen på nytt. Det finns även vissa skillnader i de olika delarna och nedan finns dessa beskrivna.

 • Skriftlig del. Minst 50% rätt för att ha klarat provet.
 • Muntligt prov. Minst 50% rätt för att ha klarat provet.
 • Växtkunskap Minst 67% rätt för att ha klarat provet.
 • Klättringen Minst 50% rätt för att ha klarat provet.
 • Markpersonal. Minst 50% rätt för att ha klarat provet.
 • Simulation 1. Minst 50% rätt för att ha klarat provet. 
 • Simulation 2. Minst 50% rätt för att ha klarat provet. 

Listor och annat material

Utrustning

Här finns information kring vad som gäller för den utstustning som ni använder under certifieringen.

Här finns den lista på kontroll av utrustning som ska vara genomförd innan certifieringen. 

Växtlista

Här finns en lista på de växter som kan förekomma på provet. 

ETW-regler

Här finns de relger som EAC satt upp för ETW-certifieringarna

Generella regler

I denna PDF finner du generella regler för certifiering och uppdatering/omcertifiering av European Tree Worker.

Information to arborist from outside of Sweden

We welcome everyone to our certification, and we are one of the only countries that are fully bi-lingual with the test offered in both Swedish and English. With that said - there are some challenges that you need to overcome!

Due to the EAC-regulations, we are obliged to have questions that are specific to Sweden. This is governed by e.g. the following paragraph "6.1.3. The eight open / long questions concerning the national directives, legal requirements and/or special guidelines of that country are to be supplied by the Certification Centre and have to be answered in the candidate’s own words." but the same type of formulation is stated for the whole test. More information can be found on https://www.eac-arboriculture.com/etw-intro.aspx and https://www.eac-arboriculture.com/etw-curriculum-7-2016-logo-ohne-sterne.pdfx?forced=false

This mean that we will have questions on e.g. Swedish legislation, Swedish standards and Swedish tree species, during the tests.

To be able to pass the test in Sweden you therefor need to be well-versed in Swedish texts, which we fully understand might be a challenge for some.