Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Certifiera sig enligt ETW

Certifiera sig enligt ETW

Vad är en certifiering?

En certifiering är ett test som utförts av en oberoende part för att säkerställa att personen har den kunskap som krävs för det specifika yrket/verksamheten. ETW-certifieringen är därmed ett prov för att se om du når upp till de krav som satts av EAC, som även satt upp reglerna för vem som får certifiera sig, och Svenska Trädföreningen är den organisation som testar att du når upp till dessa krav.

En certifiering är alltså inget kurstillfälle utan endast ett prov.

Vad krävs för att jag ska få certifiera mig?

Följande dokument skall vara föreningen tillhanda sen innan certifieringen. Detta krav gäller samtliga som vill certifiera sig, utan undantag. Dokumenten ska vara underskrivna av kursledaren eller arbetsgivaren för intyget yrkeslivserfarenhet.
• Giltigt bevis för genomgången första hjälpen utbildning (max 3 år gammalt).
• Giltigt motorsågskörkort nivå A + B eller motsvarande.
• Giltigt bevis om genomgången utbildning i räddning från trädkrona och stam (CPT-räddningen godkänns ej)*
• Giltigt bevis om MINST** ett års praktisk yrkeslivserfarenhet som klättrare. Observera att praktik under utbildning ej räknas hit. För de arborister som har eget företag finns följande blankett.

Detta ska tillsändas föreningen i samband med anmälan. Om inte fullständig och giltig dokumentation finns föreningen tillhanda enligt instruktionerna i anmälningsformuläret stryks anmälan och kandidaten tillåts ej genomföra.

*För följande krav ställs på utbildning i räddning från trädkrona och stam:

 • Instruktören ska vara ETW-Certifierad, ISA Certified Tree Worker Climber Specialist eller motsvarande certifiering där en oberoende part kontrollerat arboristens kunskap utifrån ett internationellt system.
 • Instruktören ska ha minst 5 års erfarenhet
 • Utbildning ska ske av en extern instruktör dvs. inte vara anställd på samma företag.
 • Utbildningen ska vara minst 8 timmar.
 • Utbildningen ska dokumenteras med kursintyg där det står vad den innehåller.
 • I utbildningen ska finnas praktiska moment där alla som genomgått utbildningen ska kunna genomföra en ”pick off” från stam med spikskor respektive från trädkronas yttre del. I utbildningen ska även finnas moment där klättringssystemet är under spänning och offret måste lyftas.
 • Utbildningen ska ha utförts senast ett år innan datum för certifiering.

** Svenska Trädföreningen rekommenderar starkt att kandidater har två års arbetslivserfarenhet. Detta för att en stor del av de kandidater som inte har två års arbetslivserfarenhet brukar misslyckas med certifieringen. Detta gäller speciellt personer som inte gått en vedertagen arboristutbildning.

Hur förbereder jag mig?

Utöver att ha arbetar som arborist och vara väl förtrogen med yrket måste du även ha teoretisk kunskap. Denna kunskap går att få från många olika källor, men nedan finns några exempel:

 • Gilman, E. (2012) An Illustrated Guide to Pruning 3rd Edition. Delmar Cengage Learning.
 • Gilman, E - Hemsidan: https://hort.ifas.ufl.edu/woody/instructional-videos.shtml
 • EAC (2016) European Tree Worker. European Arboricultural Council (EAC).
 • Urban, J. (2008) Up By Roots. FASLA, ISA.
 • Lilly, S.J. (2010) Arborists' Certification Study Guide, Third Edition. ISA.
 • Sjöman, H. & Slagstedt, J. (2015) Träd i urbana landskap. Studentlitteratur.
 • Sjöman, H. & Slagstedt, J. (2015) Stadsträdslexikon. Studentlitteratur.
 • Jepson, J (2000) The Tree Climber's Companion: A Reference And Training Manual For Professional Tree Climbers. Access Pub Inc
 • Östberg, J. & Mladoniczky, D. (2017) Trädvårdshandbok 2017 beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd i urban miljö i Sverige. Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:18
 • Och såklart ETW-boken som går att köpa på Arboristbutiken.se

Provet

ETW-certifieringen tar två dagar, vilket beror på att du som kandidat kommer att testas utifrån flera olika ämnesområden och moment. För att bli ETW-certifierad arborist måste du klarar alla delar, men om du misslyckas med en eller två delar av certifieringen har du möjlighet att bara göra om det du inte klarat. Men du har bara två försök och det måste ha gått minst en månad och maximalt 2 år mellan tillfällena. Annars får du göra om hela certifieringen på nytt.

 • Skriftlig del. Det skriftliga provet består av två delar, en flervalsdel och en del med öppna frågor. Frågorna är översatta från engelska till svenska och du kommer att ha tillgång till både den svenska och engelska delen. Flervalsfrågorna är av mer allmän karaktär medan de öppna frågorna även innehåller frågor som är mer specifika för Sverige, exempelvis kring svensk lagstiftning.
 • Muntligt prov. Under det muntliga provet får du mer detaljerade frågor inom flera olika ämnesområden. Det kan t.ex. handla om säkerhet på arbetsplatsen, krav på utrustning eller skydd av träd vid byggnation.
 • Växtkunskap består av grenar som ska identifieras. Arterna kommer framförallt ifrån träd som du som arborist normalt kan stöta på under arbete i både offentlig och privat miljö. Normalt finns det några grenar som är lite mer ovanliga. Beroende på årstid kan grenarna vara i lövat eller avlövat tillstånd.
 • Klättringen består i att praktisk utföra en klättrande beskärning med hjälp av rep och sele. I bedömningen ingår bland annat val av grenar vid beskärningen, hantering och kunskap av utrustning och motorsåg, kvalitet på snitt och planering av arbetet. Stort fokus ligger på om arbetet utförs säkert utifrån EACs riktlinjer och rådande praxis.
 • Markpersonal. Under denna del av provet testas du i att arbeta nere på marken och hur du då ska agera för att arbetet ska bedrivas säkert för personal, trafik och förbipasserande.
 • Simulation 1. Provet testar kunskap inom ett av följande ämnen: beskärning av unga träd, plantering/omplantering eller grundläggande trädbesiktning.
 • Simulation 2. Provet testar kunskap inom ett av följande ämnen: kronstabilisering, fällning och nedfirning eller skydd av träd vid byggarbetsplatser.

Generella regler

I denna PDF finner du generella regler för certifiering och uppdatering/omcertifiering av European Tree Worker.