Svenska Trädföreningen
Place: Jönköping 8 May 2023

Ekonomisk värdering av träd

Ekonomisk värdering av träd, 2023

Ekonomisk värdering av träd är något som är användbart i många olika hänseenden, exempelvis skydd av träd vid byggnation, skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

Kursen riktar sig till alla som är i behov att visa på trädens ekonomiska värde, vilket bland annat är konsulter, arborister, förvaltare och trädansvariga.

Kursinnehåll

Att värdera ett träd är något som i teorin kan verka enkelt, men som är betydligt svårare i praktiken. Under denna kurs går vi därför igenom några olika modeller, men med huvudfokus på den svenska modellen, Alnarpsmodellen 2.2. Stort fokus ligger på hur Alnarpsmodellen använts i praktiken och vi går även igenom domen från högsta domstolen, vilken skapat stor osäkerhet kring ekonomisk värdering av träd.

Kursledare

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering. Utöver detta är han bland annat ISA-certifierad arborist, författare till ett flertal publikationer samt delägare av Trädkontoret AB.

___________________________________________________________________________________________

Plats Elit Stora Hotellet, Hotellplan, 553 20 Jönköping.
Förkunskapskrav Inga.
Språk Svenska.
Måltider I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*.
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**.

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Jönköping 8 May 2023

Ekonomisk värdering av träd, 2023

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Ekonomisk värdering av träd

Läs mer