Svenska Trädföreningen
Place: Gävle 1 October 2021

Ekonomisk värdering av träd 2021 i Gävle

Ekonomisk värdering av träd 2021 i Gävle

Ekonomisk värdering av träd, 1 oktober i Gävle

Ekonomisk värdering av träd är något som är användbart i många olika hänseenden, exempelvis skydd av träd vid byggnation, skadeståndskrav vid olovlig trädfällning eller för att påvisa trädens värden för politiker och allmänhet.

Att värdera ett träd är något som i teorin kan verka enkelt, men som är betydligt svårare i praktiken. Under denna kurs går vi därför igenom några olika modeller, men med huvudfokus på den svenska modellen, Alnarpsmodellen 2.2. Stort fokus ligger på hur Alnarpsmodellen använts i praktiken och vi går även igenom domen från högsta domstolen, vilken skapat stor osäkerhet kring ekonomisk värdering av träd.

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista datum för avanmälan: Eventuell avanmälan måste ske senast den 1 september. Om avanmälan sker efter detta datum debiteras hela beloppe

Plats: Gävle 1 October 2021

Ekonomisk värdering av träd 2021 i Gävle

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Ekonomisk värdering av träd

Läs mer