Svenska Trädföreningen

ISA Certifierad Arborist

ISA Certifierad Arborist

Fler och fler vill bli certifierade arborister, vilket är möjligt för alla, inklusive de som inte klättrar! Om du är klättrande arborist rekommenderar vi att du blir European Tree Worker (ETW) men om du inte klättrar är det istället ISA Certifierad Arborist.

Hur blir du ISA Certifierad Arborist? För att kunna bli certifierad arborist, och bibehålla titeln, krävs det fyra olika steg och nedan finns dessa beskrivna.

1. Arbetslivserfarenhet

Det första du behöver är tre år inom branschen, detta kan antingen vara tre års yrkeserfarenhet eller en kombination av utbildning och yrkeserfarenhet där du minst måste ha arbetat i ett år. Du kan alltså ha gått en tvåårig utbildning och sedan arbetar i ett år, men trots att du har gått en treårig utbildning så kan du inte direkt göra provet. Arbetslivserfarenhet är även ett krav för ETW-certifieringen som beskrevs ovan.
I din ansökan om att få certifiera dig kan du bifoga följande typer av intyg:
– Examensbevis.
– Intyg från din arbetsgivare.
– Fakturor som visar att ditt företag bedrivit aktiv verksamhet.

Mall för redovisning av arbetslivserfarenhet finns att ladda ner här!

2. Kostnad

När du väl blivit godkänd för att skriva det teoretiska provet behöver du betala en avgift till ISA.

Om du är medlem i ISA och Trädföreningen betalar du 170 USD (annars 280 USD) och sedan tillkommer 125 USD för att göra testet i datorsal. Totalt kostar alltså certifieringen 295 USD, vilket med dagens kurs är runt 2 600 kr.

När du väl betalat avgiften har du 90 dagar på dig att genomföra testet.

3. Provet!

Efter att ha blivit godkänd för att göra provet och betalat avgiften är det dags att skriva det teoretiska provet.

Provet görs på Pearson VUE – Test Center och du kommer få en länk av ISA som visar de center som ISA har kontrakt med. Det är sedan bara att boka in en tid som passar dig. Det primära centret där flest certifierar sig ligger i Stockholm, men det finns även ett testcenter på Örenäs Slott i Glumslöv som drivs av Readynes A/Z. Det finns däremot viss osäkerhet då centret i Glumslöv periodvis har varit stängt. Dubbelkolla innan ni bokar något på Örenäs Slott i Glumslöv. 

Provet är på engelska och består av 200 flervalsfrågor klicka här för exempelfrågor. Frågorna är fördelade mellan tio olika områden och då dessa områden är på engelska har vi nedan valt att använda de engelska termerna:

  • 1. Soil Management—12%
  • 2. Identification and Selection—8%
  • 3. Installation and Establishment—5%
  • 4. Safe Work Practices—15%
  • 5. Tree Biology—8%
  • 6. Pruning—16%
  • 7. Diagnosis and Treatment—12%
  • 8. Urban Forestry—7%
  • 9. Tree Protection—4%
  • 10. Tree Risk Management—13%

Du har 210 minuter (3,5 h) på dig att svara på frågorna och för att klara provet måste du i dagsläget ha minst 76 procent rätt. Dessa 76 procent är för alla 200 frågor, vilket innebär att du kan misslyckas helt på ett område utan att du behöver göra om provet.

4. Att bibehålla certifieringen

Efter att du klarat provet måste du fortbilda dig med minst 30 timmars fortbildning under en treårsperiod. Detta kan exempelvis vara att gå på kurser eller konferenser. Om konferensen, exempelvis Svenska Trädföreningens Träddagar, har ett formulär där du kan skriva upp dig så får du automatiskt poängen. Saknas formuläret får du istället be om ett intyg från organisatören och sedan kontakta Svenska Trädföreningens certifieringsansvarige eller ISA.

Att plugga inför provet!

Inför provet bör du läsa ISA’s Arborists’ Certification Study Guide, vilken innehåller stora delar av den information som behövs för att klara provet. I boken finns det även övningsfrågor som är till stor nytta då de ger en förståelse för hur frågorna är uppbyggda. Det är även mycket bra att göra de 100 testfrågor som finns på hemsidan som vi länkar till sist i artikeln.

Utöver ISA´s bok och testfrågorna kan det även vara bra att gå olika kurser och besöka konferenser för att på så sätt ta del av den senaste forskningen. Det finns även en hel del gratispublikationer på ISA´s hemsida.

Till sist kan det vara bra att lägga lite tid på att läsa igenom förklaringarna av de olika termerna, vilka finns i inledningen av varje kapitel i ISA´s bok.

Lycka till med att bli ISA certifierad arborist!

Ytterligare länkar

Exempel på frågor

Beskrivning av processen

Anmälan till Certifieringen

Mall för redovisning av arbetslivserfarenhet