Svenska Trädföreningen

Träddagarna

Svenska Trädföreningens största arrangemang

Träddagarna

Träddagarna är Svenska Trädföreningens största arrangemang

Varje år arrangeras Träddagarna, vilken vanligtvis pågår under två dagar med en dag dedikerad åt internationella talare och en åt svenska talare. Deltagarantalet ligger vanligtvis på runt 350 personer och konferensen finns även ett utställare som visar upp sina produkter.

Träddagarna arrangeras vart fjärde år i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fjärde året förläggs Träddagarna på annan ort. Svenska Trädföreningen annonserar i god tid för städer att nominera sig som värdstad detta fjärde år.

Var har vi varit?

 • 2009 - Uppsala
 • 2010 - Karlskoga
 • 2011 - Linköping
 • 2012 - Göteborg
 • 2013 - Alnarp
 • 2014 - Falun
 • 2015 - Umeå
 • 2016 - Stockholm
 • 2017 - Göteborg
 • 2018 - Malmö
 • 2019 - Växjö
 • 2020 - inställt
 • 2021 - Göteborg
 • 2022 - Stockholm (1 dag)
 • 2023 - Malmö

Kommande konferenser hittad du i vår kalender!