Svenska Trädföreningen

Träddagarna

Svenska Trädföreningens största arrangemang.

Träddagarna

Träddagarna är Svenska Trädföreningens största arrangemang. 

Varje år arrangeras Träddagarna, vilken vanligtvis pågår under två dagar med en dag dedikerad åt internationella talare och en åt svenska talare. Deltagarantalet ligger vanligtvis på runt 350 personer och konferensen finns även ett utställare som visar upp sina produkter.

Om du vill se 2018 års program finns det att ladda ner här