Svenska Trädföreningen

Workshop tema Trädplantering

Workshop tema Trädplantering

Det planteras i dag alltfler stads- och parkträd och sambandet mellan ekosystemtjänster och trädnytta blir nu allt tydligare i vår bransch. Kunskapsläget på området trädplantering är generellt bra, men vad kan vi göra för att bli ännu bättre på att planera, utföra och utvärdera resultatet av en trädetablering? Den frågan är utgångspunkten för denna 1-dagars Workshop på tema Trädplantering.

Workshopen är ett tillfälle för både beställare och entreprenörer inom markentreprenad såväl som arboristyrket och konsulter att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter på ett fackområde som kommer bli alltmer viktigt och betydelsefullt i framtiden.

 

Var har vi varit?

2018 - Linköping

2019 - Göteborg

2019 - Stångby

2019 - Umeå

Kommande arrangemang hittad du i vår kalender!