Svenska Trädföreningen

Advanced Risk Assessment Techniques

En kurs kring hur olika typer av utrustning kan användas för att undersöka träd.

Advanced Risk Assessment Techniques

Denna kurs är menad som den mest avancerade kursen som Svenska Trädföreningen erbjuder när det gäller bedömning av riskträd. Kursen kommer att ge dig som arborist, trädansvarig eller konsult en djupare förståelse för de olika redskap som kan användas vid en avancerad riskbedömning av träd.

Dag ett kommer att ha ett teoretiskt fokus där vi lär oss mer om olika tekniker och hur dessa kan appliceras på träd. Under dag två, som pågår mellan kl 9-14 kommer vi att vara utomhus och praktiskt testa olika typer av utrustningar samtidigt som vi även får chans att se hur träden ser ut inuti.

Den utrustning som kommer få mest fokus är Resistograph (Rinntech drill ) och ljudtomografi (PiCUS)

 

Var har vi varit?

2017 - Stockholm

2018 - Uppsala

Kommande arrangemang hittad du i vår kalender!