Svenska Trädföreningen

Standard för Trädinventering

i Urban Miljö 3.0

Trädinventering

Standard för Trädinventering i Urban Miljö 3.0 är en standard som kan användas av alla som arbetar med trädinventering.

Den svenska standarden för trädinventering togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och donerades av författarna till Svenska Trädföreningen 2018.

Gratis att ladda ner!

Standarden är gratis att ladda ner via följande länk eller neders på hemsidan.