Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Standard för Trädinventering

i Urban Miljö 2.0

Trädinventering

Standard för Trädinventering i Urban Miljö 2.0 är en standard som kan användas av alla som arbetar med trädinventering.

Den svenska standarden för trädinventering togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och donerades av författarna till Svenska Trädföreningen 2018.

Gratis att ladda ner!

Standarden är gratis att ladda ner, men vi ber dig fylla i några korta uppgifter om dig själv så att vi kan få statistik över nedladdningarna och för att det i framtiden ska vara möjligt att kontakta er när vi gör uppdateringar av standarden.

Standard för Trädinventering 2.0

Standard för Trädinventering 2.0