Svenska Trädföreningen

Receptsamling

för biologisk mångfald i parker och trädgårdar.

Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar

Länsstyrelsen har tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald. Här kan du hitta tydliga beskrivningar av enkla och billiga åtgärder som du själv kan göra. Här finns allt från tips på hur ett insektshotell ska se ut, till vilka blommor som lockar till sig insekter till att spara lite stammar och grenar i ett hörn av trädgården. Välj det som passar dig bäst och som du har möjlighet att hysa på just din mark.

 

Via Länsstyrelsens hemsida går det att ladda ner enskilda recept eller hela receptsamlingen. Vi har även valt att lägga upp receptsamlingen nederst på denna sida.