Svenska Trädföreningen

Receptsamling

för biologisk mångfald i parker och trädgårdar.

Receptsamling för biologisk mångfald

Länsstyrelsen har tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald. Här kan du hitta tydliga beskrivningar av åtgärder som du kan göra i olika skalor. Här finns allt från tips på hur ett insektshotell ska se ut, till vilka blommor som lockar till sig insekter till att spara lite stammar och grenar i ett hörn av trädgården. Beroende på vilken skala du jobbar på så finns det olika recept!

Via Länsstyrelsens hemsida går det att ladda ner enskilda recept eller hela receptsamlingen. Vi har även valt att lägga upp receptsamlingen nederst på denna sida.