Svenska Trädföreningen

Broschyrer

Här hittar du informationsblad om träd och trädvård.

Broschyrer

För att underlätta kommunikationen med privatpersoner har Svenska Trädföreningen översatt flera av de broschyrer som International Society of Arboriculture (ISA) tagit fram. 

Ladda gärna ner broschyrer och sprid dem till privatpersoner eller kollegor som behöver veta mer om träd!

Träd ger mervärde

Träd ger mervärde

Ladda ner
Val och placering av träd

Val och placering av träd

Ladda ner
Träd och gräsytor

Träd och gräsytor

Ladda ner
Behandling av träd som skadats vid byggnadsarbete

Behandling av träd som skadats vid byggnadsarbete

Ladda ner
Beskärning av unga träd

Beskärning av unga träd

Ladda ner
Beskärning av vuxna träd

Beskärning av vuxna träd

Ladda ner
Mulcha på rätt sätt

Mulcha på rätt sätt

Ladda ner
Vård av träd och buskar

Vård av träd och buskar

Ladda ner
Skötsel av vuxna träd

Skötsel av vuxna träd

Ladda ner
Problem med insekter och sjukdomar

Problem med insekter och sjukdomar

Ladda ner
Fördelarna med träd

Fördelarna med träd

Ladda ner
Undvik konflikter mellan träd och ledningar

Undvik konflikter mellan träd och ledningar

Ladda ner
Undvik skador på träd vid byggnadsarbete

Undvik skador på träd vid byggnadsarbete

Ladda ner
Varför toppkapning skadar träd

Varför toppkapning skadar träd

Ladda ner
Stormrelaterade skador på träd

Stormrelaterade skador på träd

Ladda ner
Plantera nya träd

Plantera nya träd

Ladda ner
Varför anlita en arborist?

Varför anlita en arborist?

Ladda ner
Köpa träd med hög kvalitet

Köpa träd med hög kvalitet

Ladda ner