Svenska Trädföreningen

Broschyrer

Här hittar du informationsblad om träd och trädvård.

Broschyrer

För att underlätta kommunikationen med privatpersoner har Svenska Trädföreningen översatt flera av de broschyrer som International Society of Arboriculture (ISA) tagit fram. 

Ladda gärna ner broschyrer och sprid dem till privatpersoner eller kollegor som behöver veta mer om träd!

Därför skadar toppkapning träd

Därför skadar toppkapning träd

Ladda ner
Träd och gräsytor

Träd och gräsytor

Ladda ner
Plantera nya träd

Plantera nya träd

Ladda ner
Varför anlita en arborist?

Varför anlita en arborist?

Ladda ner
Köpa träd med rätt kvalitet

Köpa träd med rätt kvalitet

Ladda ner