Svenska Trädföreningen
Place: Kungälv 12 August 2021

Förstahjälpen och HLR för Arborister

Förstahjälpen och HLR för Arborister 2021 i Kungälv

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring kan användas som arbetsmetod.

Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.

Kursens innehåll

• Hjärt-lungräddning (HLR Vuxen)

• Hantering av hjärtstartare

• Luftvägsstopp

• Stabilt sidoläge

• L-(C)ABCDE

• Nackskador

• Brännskador

• Köldskador

• Värmeslag

• Stukningar

• Enklare reponering

• Livshotande blödningar. (Tourniquet, tamponering)

• ”Dead tissue training ”

• Organisering och ledning på skadeplats

• Förebyggande åtgärder

• Olika typer av sjukvårdsutrustning

• Avlägsen skadeplats

• Förflyttning av skadad

• Tillämpade övningsscenarior

Målsättning

Alla deltagare ska kunna

• Identifiera hjärtstopp samt utföra HLR med god kvalité

• Identifiera samt behandla livshotande blödningar med hjälp av torniquet eller hemostatiskt förband

• Ha kännedom om olika typer av sjukvårdsutrustning samt kunna välja de som passar situationen bäst.

• Tamponering på död vävnad

• Rätt prioritering vid skadeplats

• Till stor del fått öva praktiskt och i tillämpade moment.

• Vara motiverade och känna att man har handlingskraft då olycka på arbetsplats inträffar

Tider: 8-16

Plats: Nordiska Folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, 442 31 Kungälv

Kursledare: Jonathan Öhrling

Plats: Kungälv 12 August 2021

Förstahjälpen och HLR för Arborister 2021 i Kungälv

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om Första hjälpen och HLR för Arborister

Läs mer