Svenska Trädföreningen
15 March 2022

EXTERN - Växt och mark

EXTERN – Växt och mark

Välkommen till en kurs om växtmaterial – lagar, regler och produktionsmetoder – samt markfrågor och växtbäddar. Teori varvas med praktiska växtövningar och besiktningsexempel.

Kursen är den mest kvalificerade kurs som erbjuds inom detta ämne och ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.

Kursen arrangeras av Besiktning Utemiljö (BEUM) i samarbete med Luleå kommun.

Godkänt kunskapsprov (tentamen) ingår i kravspecifikationen för att bli certifierad besiktningsman för utemiljö (läs mer: www.beum.se). Själva kursen är dock inget krav för certifieringen. Tentamen) bygger inte enbart på kursen utan det krävs förkunskaper i växtkännedom samt god kännedom om AMA Anläggning 20, AB 04 och ABT 0

15 March 2022

EXTERN – Växt och mark