Svenska Trädföreningen
4 October 2023

3-30-300

3-30-300

Det finns en stor mängd forskning som visar de positiva fördelarna med att ha träd i städer. Utifrån denna forskning har man arbetat fram en princip som fungerar som arbetsmetod med tydliga regler och mål. Denna princip kallas 3-30-300-regeln och går ut på att:

 • Att alla boende skall kunna se 3 träd från sitt hem
 • Att det skall vara 30 procent trädkronstäckning i varje bostadsområde
 • Att alla ha 300 meter från närmaste park eller grönområden

Att arbeta med 3-30-300 är ett effektivt sätt att göra städerna mer motståndskraftiga och invånarna friskare, både fysiskt och psykiskt.

Kursinnehåll

Under denna kurs går vi igenom de olika parametrarna (3-30-300) och kopplar dessa till praktiska åtgärder och strategiska beslut. Vi kommer även ta upp vanliga frågor såsom:

 • Hur går det att mäta 3-30-300?
 • Hur kan 3-30-300 användas vid kommunikation med exempelvis politiker och allmänhet?
 • Hur kan 3-30-300 användas vid nybyggnation och förtätning?

Utöver detta kommer kursen fokusera på de olika parametrarna i 3-30-300 och därmed behandla följande:

3

 • Hur kan parametern 3 mätas?
 • Hur kan träd etableras på utmanande platser?
 • Plantable-spots-metoden, som är en metod för att öka antalet träd som överlever vid plantering, presenteras och diskuteras

30

 • Det finns i dagsläget ett stort antal sätt att mäta trädkronstäckning på, vi kommer presentera de olika metoderna och resonera kring dessa metoders för- och nackdelar
 • Hur kan träd bevaras vid ex. byggnation för att därmed möjliggöra att trädkronstäckningen bevaras eller ökar?
 • Vad finns det för vetenskapliga bevis för parametern 30

300

 • I Sverige bor de flesta nära grönområden, men hur går det att avgöra ett områdes kvalité?
 • Fria eller fälla 3.0 appliceras på olika miljöeer
 • Vi visar på hur andra förvaltare har gjort för att mäta kvalité

Kursledare

Gustav Nässlander är trädgårdsingenjör med mångårig erfarenhet från plantskolebranschen och är VD och delägare av Trädkontoret AB. Gustav är bland annat ISA certifierad arborist och driver tillsammans med Anton Spets podcasten Trädpodden.

Johan Östberg är docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering. Utöver detta är han bland annat ISA-certifierad arborist, författare till ett flertal publikationer samt delägare av Trädkontoret AB.

___________________________________________________________________________________________

Plats Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö
Tider: 09.00-16.00
Förkunskapskrav Inga.
Språk Svenska.
Måltider I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 30 dagar innan kursstart*.
Sista datum för avanmälan 30 dagar innan kursstart**.

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

4 October 2023

3-30-300

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om 3-30-300

Läs mer