Svenska Trädföreningen

Vårkonferens

Svenska Trädföreningens vårkonferens är en mindre endagarskonferens som är tänkt som ett bra komplement till vår stora konferens Träddagarna. Under vårkonferensen har vi ett begränsat antal konferensdeltagare och lite färre talare, vilket gör det möjligt för lite längre presentationer och även samtal kring ämnena.

För att ytterligare komplettera Träddagarna äger vårkonferensen rum två år efter Träddagarna, vilket betyder att vi besöker de tre största städerna två år efter att Träddagarna arrangerats där. Vart fjärde år flyttar även vårkonferensen ut från de tre största städerna och då vårkonferensen har lite färre deltagare hoppas vi såklart att vi även kan besöka mindre orter vart fjärde år.

2022 Ännu ej bestämt
2023 Göteborg
2024 Stockholm
2025 Malmö
2026 Ännu ej bestämt
2027 Göteborg
2028 Stockholm
2029 Malmö
2030 Ännu ej bestämt
2031 Göteborg
2032 Stockholm
2033 Malmö
2034 Ännu ej bestämt
2035 Göteborg
2036 Stockholm
2037 Malmö
2038 Ännu ej bestämt
2039 Göteborg
2040 Stockholm
2041 Malmö