Svenska Trädföreningen

Rapportskrivande avancerad kurs, digital

Rapportskrivande avancerad kurs

Under denna digitala kurs kommer vi gå igenom de mer avancerade aspekterna i rapportskrivande, baserat på gällande akademisk standard. Rapportens mål är att du som deltagare ska kunna ta fram rapporter som på ett strukturerat sätt förklarar tillvägagångssätt, resultat och begränsningar för din aktuella målgrupp. Vi fokuserar även på hur du kan lägga upp rapporter som ska vara mer formella, exempelvis om de ska hanteras av domstol.

Kursen kommer att växla mellan digitala föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska tips kring hur du kan lägga upp och formatera texter.

Innan kursen förväntas du bidra med egna texter som sedan kommer att diskuteras under kursen inom ramen för så kallad peer-learning.

Under kursen kommer vi gå igenom olika funktionaliteter i Word och Excel, samt hur dessa program kan användas för att skapa tydligare rapporter.