Svenska Trädföreningen

TRAQ Requalification

Uppdateringskurs för de som har TRAQ och som vill behålla sin kvalifikation.

TRAQ Requalification

För att behålla sin TRAQ-kvalificering måste personerna gå en omkvalificeringskurs vart femte år. Under denna endagarskurs för deltagarna en uppdatering av TRAQ och även göra ett nytt prov.